fbpx

Tulonhankkimisvähennys 2022

Tulonhankkimismenot ovat menoja, jotka syntyvät työskentelystä ja ansiotulojen hankkimisesta. Tällaiset menot saa vähentää verotettavasta ansiotulosta tulonhankkimisvähennyksellä, jolloin ne pienentävät verotettavan ansiotulon määrää.

Huhtikuun alussa viimeisetkin henkilöasiakkaat ovat saaneet esitäytetyn veroilmoituksen OmaVeroon tai postitse tarkistettavaksi. Esitäytetty veroilmoitus kannattaa tarkistaa ja lisätä veroilmoitukseen mahdolliset vähennykset, joihin moni on oikeutettu. Varsinkin etätyöhön liittyvät vähennykset ovat monelle ajankohtaisia vuoden 2021 veroilmoituksessa koronapandemian pitkittymisen johdosta. Joidenkin vähennysten maksimisummat ovat nousseet.

Tulonhankkimismenoja voi syntyä esimerkiksi:

 • Työhuoneesta
 • Työvälineistä
 • Tietokoneen ja nettiyhteyden käyttämisestä työskentelyssä
 • Opiskelusta ja kouluttautumisesta
 • Kasvomaskeista
 • Ammattikirjallisuudesta
 • Matkakuluista

Tiedätkö, mitä kaikkea verotettavista tuloista saa vähentää? Lue artikkeli ja ota vinkit talteen omaa veroilmoitustasi varten!

Tulonhankkimisvähennys

Automaattinen tulonhankkimisvähennys on jokaiselle palkansaajalle 750 €. Verottaja laskee tämän jokaiselle työssäkäyvälle automaattisesti. Jokainen palkansaaja saa siis 750 € vähennyksen verotettavasta ansiotulostaan. Hyvä nyrkkisääntö on, että jos kaikki tulonhankkimismenot yhteen laskettuna jäisivät alle tämän summan, ei niitä välttämättä kannata lisätä erikseen veroilmoitukseen.  

Työhuonevähennys

 • Jos käytät omaa asuntoasi tai erillistä työtilaa työskentelyyn, voit vähentää etätyöstä aiheutuneet työhuonekulut veroilmoituksessa kahdella tavalla; joko kiinteän työhuonevähennyksen mukaan tai todellisten kulujen mukaisesti.
 • Työhuonevähennyksen suuruuteen vaikuttaa tässä työtilassa tehdyn työn määrä. Kiinteä vähennys on joko 460 € tai 920 € riippuen siitä, onko etätöitä tehty yli vai alle 50 %. Kiinteä vähennys sisältää kaikki etätyöstä aiheutuneet kustannukset eli vuokran, sähkön, työhuoneen kalusteet jne. Jos teet kiinteän vähennyksen, et voi vähentää erikseen esimerkiksi työhuoneeseen hankittuja kalusteita. Satunnaisen etätyön osalta vähennys on 230 €.
 • Jos kuluja on syntynyt edellä mainittuja kiinteitä työhuonevähennyksiä enemmän, voi olla kannattavampaa vähentää etätyöstä aiheutuneet kustannukset todellisten menojen mukaan. Tällöin esimerkiksi työhuoneen (tai vuokratun työtilan) osalta voi laskea neliöt suhteessa asunnon vuokraan/vastikkeeseen, sähköön, veteen jne. Tällä työhuoneen osuudella voidaan hyvittää vuokran, sähkön, siivouksen ja muiden kulujen työhuoneelle kohdistuva osuus. Todellisten kulujen mukaan tehtävässä vähennyksessä on muistettava se, että pyydettäessä kuluista on pystyttävä esittämään selvitys, eli kuitit. Todellisten kulujen on siis nimensä mukaisesti oltava aitoja. Lue lisää verottajan ohjeesta tästä

Muista!

 1. Työhuonevähennys ei edellytä erillisen työhuoneen olemassaoloa, vaan riittää että töitä on tehty kotona.
 2. Koska työhuonevähennys on henkilökohtainen, yhdessä asuva pariskunta saa kumpikin tehdä vähennyksen omassa verotuksessaan!

Työvälineet

 • Jos kotonasi on nettiyhteys, jota on käytetty töiden tekemiseen, voit vähentää kulun tulonhankkimismenona. Jos netti on pääasiassa työkäytössä, 100 % sen kuluista on vähennyskelpoista. Jos netti on vain osittain työkäytössä, voit vähentää 50 %.

 • Erikseen ostetut työvälineet, esimerkiksi erillinen näyttö tai näppäimistö ovat myös vähennyskelpoisia menoja. Jos työnantaja on maksanut kotona käytettävät näppäimistöt tai näytöt, et voi vähentää niitä henkilökohtaisessa verotuksessasi.

 • Myös henkilökohtainen tietokone voi olla vähennyskelpoinen, jos sitä käytetään työssä. Jos kone on ainoastaan työkäytössä, se on kokonaan vähennyskelpoinen. Jos tietokone on sekä henkilökohtaisessa että työkäytössä, vähennyskelpoista on 50 % koneen hankintamenosta. Alle 1000 € vähennykset voi tehdä kerralla, sitä suuremmat poistoina jaksotettuna usealle verovuodelle. Lue lisää verottajan ohjeesta tästä

Matkakulut

Työmatkasta aiheutuneet matkakustannukset saa tietyin edellytyksin vähentää verotettavasta ansiotulosta. Vähennys koskee varsinaisen työpaikan ja asunnon välisiä matkakustannuksia. Varsinaisen työpaikan käsite voi olla epäselvä sellaisilla työntekijöillä, jotka tekevät liikkuvaa työtä. Katso tarkemmin ohjeita verohallinnon ohjeesta tästä.

Matkakustannukset vähennetään halvimman kulkuneuvon mukaan riippumatta siitä, miten työmatka on todellisuudessa tehty. Pääkaupunkiseudulla edullisin vaihtoehto on yleensä julkinen liikenne. Halvin lippuvaihtoehto on yleensä kausi- tai sarjalippu. Mikäli julkista liikennettä ei ole käytettävissä, siirtymät pysäkkien välillä ovat pitkiä, tai matka-aika sijoittuu klo 00–05 välille, voidaan vähennys tehdä oman auton, työsuhdeauton tai vaikka moottoripyörän kulujen mukaan.

Omaa autoa ei voida pitää halvimpana kulkuvälineenä vain sen takia, että palkansaaja tarvitsee autoa työssään, vie lapset päiväkotiin työmatkalla tai julkisella liikenteellä työmatka kestäisi kauemmin. Matkakustannusten omavastuuosuus on 750 € vuodessa. Jos yhteenlasketut matkakulut eivät vuoden aikana ylitä tätä summaa, ei vähennettävää ole. Vähennyksen enimmäismäärä on 7000 € vuodessa. Vähennyksen saa tehdä vain siltä ajalta, kun työmatkoja on todellisuudessa tehty, eli yleensä 11 kuukaudelta kun loma-ajat huomioidaan. Etätyöpäiviltä matkakuluja ei luonnollisesti voi vähentää.

Muista!

 1. Työhuonevähennykseen sisältyvät työhuoneen kalusteet, kuten työpöytä ja työtuoli.
 2. Työnantajan omistuksessa olevia taikka työnantajan sinulle hankkimia välineitä et voi vähentää.
 3. Todellisten kulujen mukaan tehtävissä vähennyksissä on pystyttävä pyydettäessä esittämään todisteet hankinnoista, eli muista säilyttää kuitit kaikista tekemistäsi hankinnoista, jotka liittyvät palkkatyöhön!

MUITA VÄHENNYSKELPOISIA TULONHANKKIMISMENOJA

 • Työhön tai ammattitaitoon liittyvät lehdet ja kirjat ovat myös vähennyskelpoisia. Myös esimerkiksi sijoitusaiheiset kirjat voivat olla vähennyskelpoisia pääomatuloista.
 • Itse hankitut työvälineet. (esimerkiksi rakennusalalla tai käsitöihin liittyvissä ammateissa).
 • Työvaatteet, joita käytetään vain työn tai viran hoitamiseen. Työvaatteiden täytyy olla itse kustannettuja, sillä työnantajan hankkimia vaatteita ei saa vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa.
 • Työnantajan määräyksestä tehdyn muuton aiheuttamat kustannukset.

Koronapandemiaan liittyvät vähennykset

 • Virallisen maskisuosituksen ja koronapandemian takia 13.8.2020 jälkeen julkisilla kulkuvälineillä tehtyjen työmatkojen osalta saa vähentää kasvomaskikuluina 2 €/päivä.

Et voi vähentää tulonhankkimismenona

 • perheen kuluja, asumisesta taikka lasten ja kodin hoidosta aiheutuneita kuluja
 • tavanomaisia vaatteita
 • harrastuksista aiheutuneita kustannuksia
 • tavanomaisia kodin laitteita (esim. puhelin, kamera), vaikka käyttäisit niitä työssäsi
 • lehtien tilausmaksuja
 • sairauteen tai terveydenhuoltoon liittyviä kuluja
 • liikunnasta syntyneitä kuluja

Muut tulonhankkimisesta aiheutuneet kulut

 • Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Nämä tiedot yleensä toimitetaan verohallinnolle automaattisesti, mutta muistathan tarkistaa, että kulut varmasti ovat veroilmoituksellasi.
 • Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut edullisimman kulkuneuvon mukaisesti

Veroilmoituksen täyttäminen

Kaikki edellä mainitut vähennykset kirjataan veroilmoituksen kohtaan ”Tulonhankkimismenot”. Muista, että tulonhankkimisvähennys on automaattisesti 750 €, joten sitä pienempiä vähennyksiä ei kannata ilmoittaa veroilmoitukseen. Muista vähennyksistä ja veroilmoituksen tarkemmat täyttöohjeet löydät verohallinnon sivuilta.

Lue muita artikkeleita verotuksesta!

Tulonhankkimisvähennys ei ole aiheista helpoin – siksi julkaisemme helppolukuisia artikkeleita, jotta tärkeät aiheet olisivat helpompi ymmärtää. Kirjoitamme säännöllisesti erilaisia yrittäjyyteen, yksityishenkilön verotukseen ja muihin oikeudellisiin aiheisiin liittyviä artikkeleita sivuillemme. Olemme kirjoittaneet muun muassa asiakkaiden joululahjojen verotuksesta. Katso myös muut verotukseen liittyvät artikkelimme tästä.

Asiantuntijamme verotuksessa

Valtteri Gundersby

 
BOWA:n lakimies Valtteri Gundersby.

Paula Bock

Yrittäjähenkinen Paula on tottunut olemaan helposti tavoitettavissa ja auttamaan asiakasta vero- ja lakiasioissa.  Paula hoitaa asiakkaan asiat nopeasti ja huolellisesti, mutta ennen kaikkea virheettömästi. Vapaalla Paulan löytää usein purjehtimasta tai ratsastamasta.

Paulalla on monen vuoden kokemus työstä asianajo- ja lakiasiaintoimistoissa, opinnoissaan hän erikoistui vero-oikeuteen. Työ on tuonut eteen paljon osaamista lisäksi muilta oikeudenaloilta, kuten työoikeudesta, kaupallisista sopimuksista ja insolvenssioikeudesta. Määrätietoinen Paula on hakenut kansainvälistä oppia vero-oikeudesta Ruotsista ja Australiasta sekä suorittanut mm. Suomen Asianajajaliiton Sovittelukoulutuksen sekä Asianajajatutkinnon. Hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Koulutukseltaan Paula on lakimies, OTM (Helsingin yliopisto) sekä LL.M (Melbournen yliopisto).

 

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen