fbpx

TYÖOIKEUS

Työoikeus koskettaa jokaista työntekijää ja työnantajaa. BOWA:n juristeilla on vankkaa osaamista ja kokemusta työoikeudellisesta neuvonnasta ja työriidoista.

BOWA:n juristit apuna työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä

Työoikeus on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, sillä sitä koskevaa lainsäädäntöä on huomattavan paljon. BOWA:n juristit ovat avustaneet monipuolisesti erilaisissa työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä sekä työnantajia että työntekijöitä. Autamme ennaltaehkäisemään erimielisyyksiä ja riitatilanteessa pyrimme aina asiakkaamme kannalta parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.  

Voit aina olla meihin yhteydessä työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä mietitpä sitten vaikkapa rekrytointia, työsopimuksen ehtoja tai niiden muuttaminen, työaikaa, vuosilomaa tai työsuhteen päättämistä. Neuvomme sinua ja yritystäsi laaja-alaisesti työoikeudellisissa asioissa. Voit varata meille maksuttoman kartoituksen, joka ei sido sinua mihinkään!

Liiketoimintalähtöinen

BOWA on helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen lakiasiaintoimisto Helsingissä. Katsomme aina asiakasyritystemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja ratkaisemme asiakkaidemme lakiongelmat aina liiketoimintalähtöisesti. Uskomme, että yhdistämällä lain ja talouden liiketoiminnan päätökset tehdään fiksummin ja saavutetaan parhaat tulokset. 

Helposti lähestyttävä

Tarjoamme 30 minuutin maksuttoman alkukartoituksen, jossa kartoitamme asiakkaan tilanteen ja katsomme, miten voimme asiassasi auttaa. Alkukartoitus voidaan hoitaa toimistollamme Helsingin keskustassa tai etäyhteydellä. Saat meihin yhteyden chatin kautta, soittamalla, sähköpostitse tai sivun lopuksi löytyvän yhteydenottolomakkeen kautta.

Ratkaisukeskeinen

Yritystoiminnassa eteen tulevat tilanteet voivat vaatia strategisia ratkaisuja, eikä helpoimmalta vaikuttava juridinen vaihtoehto ole aina mahdollinen. Asiakkaamme ajautuessa juridisen pulman äärelle, emme estä liiketoimintaa, vaan etsimme juridiikasta ratkaisun, joka mahdollistaa liiketoiminnallisten päätösten toteuttamisen.

BOWA on helposti lähestyttävä ja ratkaisukeskeinen lakiasiaintoimisto.

Lakiasiaintoimisto BOWA

Työ- ja johtajasopimukset

Laadimme yrityksellesi työsopimukset ja johtajasopimukset sekä avustamme sopimusneuvotteluissa. Jos mietit, ovatko yritykselläsi käytössä olevat sopimuspohjat kattavia, voimme tarkistaa myös jo yritykselläsi käytössä olevat mallipohjat ja antaa niihin kommentteja sekä parannusehdotuksia.

Työsopimus luo työnantajalle ja työntekijälle työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Työsopimuksessa on hyvä mainita muun muassa työn alkamisajankohta, palkkausperusteet, koeaika, vuosiloman määräytyminen ja onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Lue artikkelistamme millainen on hyvä työsopimus.

Toimitusjohtajaa tai vastaavassa asemassa olevaa yrityksen vastuuhenkilöä ei lähtökohtaisesti pidetä työsuhteessa olevana työntekijänä. Yrityksessä voi kuitenkin olla toimitusjohtajan lisäksi myös muita johtavassa asemassa olevia henkilöitä, joihin sovelletaan pakottavaa työlainsäädäntöä.

Johtajien kohdalla työsopimuksesta käytetään yleensä nimitystä johtajasopimus. Johtajasopimuksessa on erityisen tärkeää sopia muun muassa johtajalle maksettavasta palkasta, mahdollisista bonuksista, optioista ja muista eduista, kilpailukiellosta ja salassapidosta. On tärkeää, että myös toimitusjohtajan ja muiden johtavassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittu kirjallisesti kattavalla ja huolellisesti laaditulla sopimuksella. Lue lisää johtajasopimuksista artikkelistamme täältä.

Verojuristit Paula Bock ja Valtteri Gundersby

Kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät

Ammattitaitoiset yrityskulttuurin tuntevat juristimme auttavat yritystäsi kannustin- ja sitouttamisjärjestelmissä kertoen niiden edut ja riskit. Toimistomme vahvan vero-oikeudellisen osaamisen avulla osaamme kertoa myös niiden verokohtelun. Jos et halua päästää hyvää työntekijääsi tai johtajaa toisen palvelukseen, otathan yhteyttä asiantuntijoihimme niin katsotaan sopivin sitouttamisjärjestelmä!

Lue lisää työsuhdeoptioista artikkelistamme!

Lakipalvelut BOWA Legal

Työoikeudelliset riidat

Työoikeudessa, kuten muillakin elämän osa-alueilla, kannattaa aina pyrkiä ennaltaehkäisemään riitatilanteet. Aina hyväkään ennakointi ei kuitenkaan takaa riidatonta tulevaisuutta. Työsuhteen päättämistä koskevissa riitatilanteissa työnantajan tulee yleensä osoittaa lainmukaisen päättämisperusteen olemassaolo.

Työriidat koskevat usein:

  • Työsopimuksia eli mistä on tosiasiassa sovittu ja miten sopimusta on rikottu
  • Työsuhteen aikana rikottuja velvollisuuksia
  • Työsuhteen päättämistilanteita eli työsopimuksen irtisanomista tai purkua
  • Erilaisia syrjintäväitteitä
  • Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia

Olemme hoitaneet kaikkia edellä mainittuja asioita niin sovintoneuvotteluissa kuin riitojen edettyä tuomioistuimeen asti. Vahvan työoikeus- ja riidanratkaisukokemuksemme ansiosta osaamme auttaa riitatilanteissa ja kerromme aina eri vaihtoehtoihin mahdollisesti liittyvät riskit.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin voit säästää oikeudenkäyntikuluissa ja estää asian monimutkaistumisen sekä saada asia nopeammin päätökseen.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus, jossa oikeudenkäynti.

Työrikokset

Työnantaja tai tämän edustaja voi myös syyllistyä erilaisiin rikoksiin. Työnantajan velvollisuutena on maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut, työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut. Laiminlyödessään kyseisten maksujen suorittamisen tai antamalla virheellisiä tietoja tai kieltäytyessä antamasta tietoja, voi työnantaja tai tämän edustaja syyllistyä erilaisiin rikoslaissa rangaistavaksi säädettyihin petoksiin tai verorikkomukseen. Näiden lisäksi kyseeseen voi tulla muun muassa työturvallisuusrikokset ja työaikarikokset sekä työsyrjintä. Siten palkkariidassakin voi tosiasiassa olla kyse rikoksesta, jos työnantaja tai tämän edustaja on ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä asettanut työntekijän epäedullisempaan asemaan tietyillä laissa luetelluilla perusteilla.

Jos olet työnantajan asemassasi joutunut epäillyksi rikosasiaan, avustamme esitutkinnasta aina pääkäsittelyyn asti ja mahdollisessa muutoksenhaussa. Avustamme työoikeudellisissa rikoksissa sekä työnantaja- että työntekijäpuolta.

BOWA Legal vaikutusvallan väärinkäyttö

Työsuhteet yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyissä eli esimerkiksi yrityskaupassa, sulautumisessa ja muissa liikkeen luovutuksissa tulevat ajankohtaisiksi myös työsuhteisiin liittyvät asiat. Lähtökohtaisesti työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen, eli työntekijöiden työsopimukset pidetään ehdoiltaan samoina ainoastaan työnantajan vaihtuessa.

Vahvan työoikeudellisen osaamisemme lisäksi tunnemme liiketalouden kokonaisuutena ja osaamme ottaa tarvittavat asiat huomioon myös yritysjärjestelyjä koskevissa tilanteissa.

  • Työoikeudellinen due dilligence -tarkastus
  • Irtisanomisperusteet
  • Työsopimuksen ehdot
  • Työntekijän irtisanomisoikeus
Alihankintasopimus

Työsuhteen päättäminen

Erimielisyydet koskevat usein työsuhteen päättämistilanteita. Työsuhde voi päättyä irtisanomiseen tai purkuun. Niitä koskevat perusteet eivät ole täysin yhteneväiset. Kun yritys on tekemässä päätöstä työntekijän irtisanomisesta tai työsopimuksen purkamisesta, kannattaa asian lainmukaisuus tarkastaa ensin osaavalta juristilta, ellet ole täysin varma, että asia ole aivan selvä. Lainvastainen työsopimuksen päättäminen tulee työnantajalla usein huomattavan kalliiksi, sillä lain mukaan työntekijälle maksetaan perusteiden vastaisesti päätetystä työsuhteesta korvausta lähtökohtaisesti vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Työsuhde on mahdollista päättää myös yhteisymmärryksessä sopimuksella. Lue artikkelimme työsuhteen päättämissopimuksesta.

Työsuhde voidaan päättää myös koeajalla. Lue lisää koeaikapurusta täältä.

Lomauttaminen on tietyissä tilanteissa mahdollista. Lomautuksessa työsuhde pysyy edelleen voimassa, mutta työnteko ja palkanmaksu keskeytetään väliaikaisesti. Lue lisää lomautuksesta täältä.

 

Mitä asiakkaamme sanovat meistä

Lue alta, mitä asiakkaamme ovat sanoneet meistä.

0
+
asiakasta
0
+
projektia
0
+
dokumenttia

Yrityksen lakiasiat hoituvat niin, että asiakaskin ymmärtää. Erityiskiitos selkeästä laskutuksesta.

Patrik Heino

Markkinointi Uikkanen Oy

Paula on erittäin ammattitaitoinen. Suosittelen varauksetta.

Jyri Kytöharju

Atria

Erittäin ammattimaista ja mukavaa palvelua. Matin saa aina tarvittaessa kiinni, joka on lakimiehille harvinaista. Suosittelen!

Jaakko Jääskeläinen

Näin palvelumme toimii

Asiointi kanssamme hoituu asiakkaan niin halutessa sähköisesti, mutta olet myös koska tahansa tervetullut toimistollemme Pikku-Roballe.

01

Maksuton alkukartoitus

Maksuttomassa alkukartoituksessa selvitämme asiakkaan tarpeen. Huomioithan, että alkukartoituksessa emme kuitenkaan voi antaa oikeudellista neuvontaa tai laatia asiakirjoja.

02

Toimeksiantosopimus

Asiakkaan ja toimistomme välillä solmitaan aina ensin toimeksiantosopimus. Toimeksiantosopimuksen voi allekirjoittaa sähköisesti. 

03

Toimeksianto

Toimeksiannon solmimisen jälkeen keskustelemme tarkemmin asiasta ja ryhdymme tarvittaviin toimiin.

04

Mahdollisessa oikeudenkäynnissä ja neuvotteluissa avustaminen

Myös työoikeudellisia kysymyksiä saatetaan joutua ratkomaan tuomioistuimessa. Avustamme oikeudenkäynneissä, neuvotteluissa sekä sovitteluissa.

Asiantuntijamme työoikeudessa

BOWA:n lakimiehet ovat erikoistuneet liikejuridiikan eri osa-alueille. Meiltä saat luotettavan ja osaavan lakimiehen, joka puhuu asioistasi siten, että ymmärrät. Mielestämme on parempi osata oma erikoistumisalueensa kunnolla kuin osata vähän kaikkea. Tästä syystä kaikilla lakimiehillämme on oma erikoisosaamisalueensa. Alta näet juristimme työoikeudessa.

Matias Isotalo

Partner OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Emmi Väisänen

OTM, lakimies

Erikoisosaaminen

Miksi valita BOWA Legal lakiasiain­toimistoksi?

Emme keskity pelkästään juridiikkaan, sillä uskomme, että yhdistämällä lain ja talouden liiketoiminnan päätökset tehdään fiksummin ja saavutetaan parhaat tulokset. 

Lakimies Helsinki keskusta. Lakiasiaintoimisto BOWA Legalin juristit Helsingin keskustassa.

Liiketoimintalähtöinen

Katsomme aina asiakasyritystemme liiketoimintaa kokonaisvaltaisesti ja ratkaisemme asiakkaidemme lakiongelmat aina liiketoimintalähtöisesti. Uskomme, että yhdistämällä lain ja talouden liiketoiminnan päätökset tehdään fiksummin ja saavutetaan parhaat tulokset. 

Rehellinen

Yritystoiminnassa eteen tulevat tilanteet voivat vaatia strategisia ratkaisuja, eikä helpoimmalta vaikuttava juridinen vaihtoehto ole aina mahdollinen. Emme pelkää kertoa objektiivista ja rehellistä mielipidettämme sekä ratkoa yritystoimintaasi mahdollisesti liittyviä riskejä.

Ymmärrettävä

Haluamme, että asiakkaamme ymmärtävät juridisten toimien ja asiakirjojen merkityksen, ja siksi kerromme asiakkaillemme asioiden merkityksen selkokielellä lakijargonin sijaan.  


Haluatko kysyä lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen
Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Varaa maksuton kartoitus

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

+358 10 341 4400

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.