fbpx

Työntekijöille suunnatun osakeannin verotus helpottuu

Viivästynyt käsittely

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksen (HE 73/2020 vp), jonka oli tarkoitus tulla voimaan 1.7.2020 mutta sen voimaansaattaminen viivästyi. Eduskunta siirsi käsittelyä syyskaudelle. Tällä hetkellä hallituksen esitys on Verojaostossa, joka on kuullut asiantuntijoita ja hyväksynyt 23.10.2020 asiantuntijasuunnitelman ja käynyt valmistavan keskustelun.

Kuten osakasopimusta koskevissa artikkeleissa on tuotu esille, yksi yrityksen tärkeimmistä kulmakivistä on sitoutunut henkilöstö. Osaava henkilökunta on hyvä sitouttaa yhtiöön sen osakkeilla esimerkiksi suunnatun osakeannin avulla. Osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaista suunnattua osakeantia voidaan käyttää henkilöstön kannustin- ja palkitsemisjärjestelmänä.

Osakeoptiot ovat olleet tähän asti hankalia listaamattomissa yhtiöissä, sillä osakkeen käyvän arvon määrittäminen on ollut epäselvä. Uuden lain myötä tämä kuitenkin helpottuu ja tekee henkilöstön sitouttamisesta todella houkuttelevaa.

Henkilöstöanti

Henkilöstöannissa on kyse tilanteista, joissa työnantaja tarjoaa kaikille työntekijöille tai ainakin osalle työntekijöistä mahdollisuuden merkitä yhtiön osakkeita. Työnantaja voi antaa näitä osakkeita merkittäväksi joko maksutta taikka käypää arvoa alempaan hintaan. Kyseessä on täten palkitsemismalli, jossa työntekijöistä tehdään yhtiön osakkaita eli omistajia.

Henkilöstöantiin perustuva oikeus merkitä yhtiön osakkeita käypää hintaa alemmalla hinnalla synnyttää tuloverolain 4 luvun 66 §:n 1 momentin mukaan veronalaista ansiotuloa olevan edun työntekijälle. Aiemmin listaamattoman yhtiön osakkeen käyvän arvon määrittäminen on ollut ongelmallista, sillä missään ei ole määritelty, mikä osakkeen käypä arvo on.

UUSI TVL 66a §

Lakimuutoksen myötä työntekijä voisi merkitä työnantajan osakkeita (listaamattomassa yhtiössä) yhtiön nettovarallisuuteen perustuvaan matemaattiseen arvoon perustuen ilman, että siitä syntyisi ansiotuloveronalainen etu. Matemaattinen arvo perustuu yhtiön nettovarallisuuteen, jolloin se voi olla käypää arvoa todella paljon alhaisempi. Matemaattinen arvo lasketaan viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella, mutta arvoa voidaan kuitenkin oikoa sijoitettujen ja ulosotettujen varojen mukaisesti. Jos kyseessä on uusi yhtiö, jolla ei ole vielä vahvistettua tilinpäätöstä, osakkeen arvona pidetään sen nimellisarvoa. Jos nimellisarvo puuttuu, osakkeen arvona pidetään sen kirjanpidollista vasta-arvoa.

Jos merkintähinta alittaa matemaattisen arvon, veronalaista ansiotuloa on merkintähinnan ja matemaattisen arvon välinen erotus. On kuitenkin muistettava, että merkintäedun edellytyksenä on, että kyseinen etu on työntekijöiden enemmistön käytettävissä.

Ennen lakimuutosta työntekijän merkitsemät osakkeet ovat olleet tuloverolain piirissä siltä osin, kun osakkeista tai osuuksista maksettu hinta on ollut yli 10 % edullisempi sen käyvästä arvosta.

On huomattava, ettei tätä edullista verokohtelua sovelleta niihin henkilöihin, joiden omistusosuus on jo yli 10 % yhtiön osakkeista tai äänimäärästä. Kyseistä säännöstä sovelletaan myös henkilön perheenjäseneen tai jos heidän yhdessä omistama osuus ylittää kyseisen 10 % rajan.

ota yhteyttä!

Onhan sinulla sitoutunut henkilöstö? BOWA:n asiantuntijat avustavat sitouttamis- ja kannustinjärjestelmien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Olethan jo lukenut aiemmat verotukseen liittyvät päivityksemme?

Veroille maksuaikaa

Maksuaikaa veroille

Verohallinto myöntää Koronatilanteen vuoksi Maksujärjestelyjä Verohallinto myöntää nyt helposti maksuaikaa veroille! Verohallinto on 25.3.2020 lukien luvannut myöntää koronakriisin vuoksi maksujärjestelyitä kaikkien verojen maksamiselle. Hakemus tulee

Lue lisää »

varaa maksuton konsultaatio

Kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

Varaa maksuton konsultaatio

Jätä tähän yhteystietosi, niin asiantuntijamme on sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.

BOWA Legal Oy
UMA Workspace
Keilaniementie 1
02150 Espoo

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.