Jokainen meistä tekee luultavasti elämänsä aikana vuokrasopimuksia, joista ensimmäisenä tulee mieleen ehkä asunnon vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen ehdot ja sisältö voivat kuitenkin vaihdella paljonkin riippuen siitä, mitä vuokrataan. Joissakin tapauksissa sopimus on tehtävä aina kirjallisesti, toisissa suullinen sopimus on riittävä. Vaikka vuokrasopimuksen saa tehdä useimmissa tilanteissa suullisesti, kannattaa se kuitenkin tehdä – kuten kaikki sopimukset – aina kirjallisesti. Jos tarkoituksenasi on ostaa tai myydä omaisuutta vuokrauksen sijaan, lue artikkelimme kauppakirjoista täältä.

Vuokratyypit

Määräaikainen vuokrasopimus

Määräaikainen vuokrasopimus tarkoittaa sitä, että sopimuksessa on sovittu jokin tietty aika, jonka vuokralainen ainakin vuokraa esimerkiksi esinettä tai asuinhuoneistoa. Tänä aikana sopimusta ei voida irtisanoa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Jos vuokraat esimerkiksi auton päiväksi, voidaan sopia, että auto on palautettava kello 17.00, jolloin vuokrasopimus on määräaikainen.  Tai asunto voidaan vuokrata esimerkiksi vuodeksi, jolloin vuokrasopimus on vuoden määräaikainen. Määräaikaista vuokrasopimusta ei kannatta tehdä kovin pitkäksi ajaksi, esimerkiksi suoraan kymmeneksi vuodeksi, koska määräaikaisesta vuokrasopimuksesta on vaikea päästä irti, jos tarve niin vaatisikin.

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus tarkoittaa sitä, että vuokrasopimus on voimassa niin kauan, kuin kumpikaan sopimuksen osapuoli ei sitä irtisano. Vuokrasopimus voidaan kuitenkin irtisanoa loppumaan milloin tahansa, tosin usein sopimuksissa on jonkinlainen irtisanomisaika. 

Sekamuotoinen vuokrasopimus

Jos vuokrasopimus on ensin määräaikainen esimerkiksi vuoden ja sitten toistaiseksi voimassa oleva, sitä ei voi irtisanoa ensimmäisen 12 kuukauden aikana, mutta se ei myöskään lopu automaattisesti määräaikaisuuden loputtua, vaan jatkuu suoraan olemaan toistaiseksi voimassa oleva, ellei jompikumpi osapuolista sitten irtisano sitä. 

Erilaisia vuokrasopimuksia

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Asuinhuoneiston vuokrasopimus, samoin liikehuoneiston vuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti, muuten ne ovat voimassa toistaiseksi. Eli sopimus ei ole kokonaan pätemätön, vaan ainoastaan toistaiseksi voimassa oleva. Näin ollen määräaikainen sopimus ei ole määräaikainen esimerkiksi suullisesti tehtynä. Vuokrasopimukset on kuitenkin aina viisainta tehdä kirjallisina, jotta voidaan helposti osoittaa, mitä on sovittu. Kaikki ehdot jotka halutaan sopimuksen osaksi on syytä myös ottaa vuokrasopimukseen, jotta riitatilanteissa niistä ei ole epäselvyyttä. Esimerkiksi vuokrankorotusperuste on tällainen. Vaikka suullinen sopimus olisikin pätevä, eli siis oikeudellisesti voimassa oleva sopimus, on se esimerkiksi riitatilanteissa huomattavasti vaikeampi, kuin kirjallinen sopimus, sillä jos vuokranantaja ja vuokralainen ovat erimielisiä siitä, mitä on sovittu, on todella vaikeaa ja käytännössä usein mahdotonta todistaa mitä oikeasti on sovittu. 

Liikehuoneiston vuokrasopimus

Liikehuoneiston tai asuinhuoneiston vuokrasopimusta tehdessä kannattaa huomioida onko järkevämpää tehdä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen sopimus. Aina valinta ei ole vuokralaisen, mutta kannattaa pohtia ainakin sitä, haluaako ja pystyykö sitoutumaan huoneistoon varmasti koko määräajaksi, vai onko irtisanottavissa oleva toistaiseksi voimassa oleva sopimus kenties itselle sopivampi. Jos huoneisto ei ole juuri se mitä on etsinyt ja haluaa etsiskellä samalla sopivampaa huoneistoa, kannattaa sopimus tehdä toistaiseksi voimassa olevana. Usein vuokranantajat haluavat, että sopimuksen ensimmäinen mahdollinen irtisanomispäivä on 12 kuukauden kuluttua, sillä tämä antaa turvaa vuokranantajalle siten, että hänen ei tarvitse olla etsimässä koko ajan uutta vuokralaista.

Vuokralaisella on velvollisuus huolehtia vuokraamastaan asunnosta tai liikehuoneistosta. Tavallista kulumista vuokralaisen ei kuulu korvata, ellei vuokrasopimuksessa toisin sovita, mutta hänen aiheuttamansa vahingot, jotka eivät ole normaalia asunnon kulumista, vuokralaisen on korvattava vuokranantajalle. Jos esimerkiksi lemmikkisi raapii asuinhuoneistosi tapetit pilalle, saatat joutua korvaamaan tuhon, sillä tällainen ei ole asunnon tavanomaista kulumista. Vuokralaiset Ry:llä on ohje siitä, mikä lasketaan tavanomaiseksi kuluiseksi asuinhuoneistossa.

Maanvuokraus

Maanvuokraus tarkoittaa esimerkiksi maatalousmaan tai muun kiinteistön vuokrausta. Esimerkiksi pellon vuokrausta koskeva sopimus on maanvuokrasopimus. Myös maanvuokrasopimus on tehtävä kirjallisesti ja sekä vuokranantajan, että vuokralaisen on molempien allekirjoitettava se. Joissakin tapauksissa tästä voidaan poiketa ja tehdä sopimus suullisesti. Maanvuokrausta sääntelee maanvuokralaki. Vuokralaisella on yleinen kunnossapitovelvollisuus vuokraamaansa kohteeseen. Kunnossapitovelvollisuus tarkoittaa sitä, että vuokralaisen on huolehdittava siitä, että vuokra-alue ja sillä olevat rakennukset pysyvät kunnossa vuokra-ajan. 

Maanvuokrasopimuskin voidaan tehdä määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana. Maanvuokran määräaikainen vuokrasopimus voidaan tehdä enintään 100 vuodeksi. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde voidaan irtisanoa milloin tahansa, ellei muuta ole sovittu ja irtisanomisaika on kaksi viikkoa irtisanomisesta. Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokralaiselle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan vuokrasuhteen päättymisajankohta. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen vuokranantajalle on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus. Kummassakin tapauksessa irtisanominen on toimitettava todistettavasti, eli esimerkiksi sähköpostitse lähetetty irtisanomisilmoitus, jonka vuokranantaja kuittaa.

Esineen vuokraus

Irtaimen esineen vuokraus tarkoittaa muita vuokrasopimuksia, kuin kiinteistön tai huoneistojen vuokrausta. Esimerkiksi jos vuokraat kesällä itsellesi kajakin tai remonttiasi varten maalaustelineen, on kyseessä irtaimen esineen vuokraus. 

Esineen vuokrausta ei erikseen säädellä missään laissa, kuten yllä olevia huoneistojen ja maa-alueiden vuokrasopimuksia. Näin tällaisen vuokrasopimuksen ehdot voidaan sopia vapaasti, tosin esimerkiksi kuluttajansuojalakia sovelletaan tällaisiinkin vuokrasopimuksiin tapauksissa, joissa toinen osapuoli on kuluttaja ja toinen elinkeinonharjoittaja. 

Kun vuokrataan esine (ei siis huoneistoa tai maata) maksetaan vuokra sopimuksessa sovitulla tavalla. Usein vuokran maksamisesta sovitaankin vuokrasopimuksessa, mutta jos vuokran maksusta ei ole sovittu mitään, on vuokra maksettava vuokranantajan jälkikäteen sitä vaatiessa. Myös esineiden vuokrasopimukset voidaan tehdä määräaikaisina tai toistaiseksi voimassa olevina. 

Vuokranmaksu ja vuokravakuus

Asuinhuoneiston vuokraamista sääntelee laki asuinhuoneiston vuokrauksesta ja liikehuoneiston vuokrausta laki liikehuoneiston vuokrauksesta. Asuinhuoneiston vuokra on maksettava lain mukaan viimeistään toisena päivänä vuokranmaksukauden alusta lukien, elleivät sopijapuolet ole sopineet toisin. Vuokranmaksukausi on yleensä kuukausi, mutta vuokranantaja ja vuokralainen voivat sopia asiasta myös toisin. Sopijapuolet voivat sopia vuokravakuuden suuruudesta tai siitä maksetaanko sitä ollenkaan. Vakuus ei kuitenkaan voi olla enempää, kuin kolmen kuukauden vuokrat yhteensä. Jos siis vuokraat asunnon, jonka vuokra on 500 euroa kuukaudessa, on suurin mahdollinen vakuus 1500 euroa. Yleistä on, että vuokravakuuden suuruus on kuukauden vuokraa vastaava summa.

Vuokrasopimuksen irtisanominen

Toistaiseksi voimassa olevan asuinhuoneiston vuokrasopimuksen voi irtisanoa koska vain. Ellei muuta ole sovittu, on irtisanomisaika yhden kuukauden, kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen ja kolme kuukautta, jos vuokranantaja irtisanoo, kun vuokrasuhde ei ole jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuotta. Jos vuokrasuhde on jatkunut yhtäjaksoisesti yli vuoden, on vuokranantajalle irtisanomisaika kuusi kuukautta. Liikehuoneiston vuokrausta koskee samanlaiset ajat muuten, paitsi vuokranantajalle irtisanomisaika on aina kolme kuukautta, ellei muuta ole sovittu. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on toimitettu. Jos irtisanot vuokra-asuntosi 5.12.2022 ja sinulla on kuukauden irtisanomisaika, päättyy irtisanomisaika tammikuun viimeisenä päivänä.

Asuinhuoneiston vuokralaisen on annettava irtisanomisilmoitus kirjallisesti ja todistettavasti vuokranantajalle. Myös liikehuoneiston vuokralaisen on tehtävä irtisanominen todistettavasti, mikä tarkoittaa, että irtisanomisilmoitus kannattaa aina tehdä kirjallisesti ja vuokralaisen tulee myös tarvittaessa kyetä todistamaan irtisanominen ja siksi kannattaakin pyrkiä siihen, että saa vuokranantajan kuittauksen kirjallisesti irtisanomisilmoitukseen. Voit myös lähettää kirjallisen irtisanomisen postin saantitodistuskirjeenä, jos vuokranantaja sitten kuittaa saaneensa kirjeen. Sekä asuinhuoneiston vuokrasuhteessa, että liikehuoneiston vuokrasuhteessa vuokranantajan irtisanoessa vuokrasuhde hänen on annettava vuokralaiselle kirjallinen ilmoitus, josta ilmenee irtisanomisen syy ja vuokrasuhteen päättymisaika. Jos vuokranantaja ei noudata tällaista menettelyä, ei irtisanominen ole pätevä, eli se ei tule voimaan. Kuluttajaliitto on kirjoittanut asuinhuoneiston vuokraamisesta kattavan oppaan, jossa on neuvoja sekä vuokranantajalle, että vuokralaiselle.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen ei sen sijaan aina ole mahdollista. Toki asiasta voidaan sopia vuokranantajan ja vuokraajan välillä. Lue lisää sopimuksen irtisanomisesta artikkelistamme.

Vuokrasopimuksen laatiminen

Vuokrasopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti. Siinä kannattaa mainita muun muassa seuraavat asiat:

  • vuokranantaja ja vuokralainen
  • vuokran määrä
  • vuokran maksupäivä (eli milloin vuokralainen maksaa viimeistään vuokran määrän,
  • irtisanomisaika
  • onko kyseessä toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen sopimus

Juristimme auttavat sinua vuokrasopimusten laatimisessa sekä mahdollisissa riitatilanteissa.