Vapaa autoetu vai oman auton käyttö työssä? Oletko koskaan miettinyt kumpi on kannattavampi vaihtoehto: työsuhdeauto vai oman auton käyttäminen työssä niin, että työnantaja maksaa sinulle kilometrikorvausta? Jos sinä tai perheesi käytätte työsuhdeautoa eli työnantajan omistamaa henkilö- tai pakettiautoa yksityisissä ajoissa, saatte työnantajalta verotettavan autoedun.

Autoetua on kahdenlaista: vapaa autoetu ja auton käyttöetu. Se, kumpi on kannattavampi, riippuu tilanteesta. Autoedusta – vapaasta tai käyttöedusta – sovitaan työsuhdetta solmittaessa tai sitä päivitettäessä. Isoissa firmoissa, jossa auto on päivittäinen väline työskentelyyn, on voimassa useimmiten tarkasti sovittu työsuhdeautopolitiikka. Tällöin auton käyttäjä saa yleensä valita haluamansa kulkuneuvon palveluntarjoajan listalta tietyin reunaehdoin. Pienissä yrityksissä autoedun mahdollisuus ja ehdot, kuten auton arvo, sovitaan yksilöllisemmin.  

Mitä jos käytän omaa autoa työajoon?

Autoedun sijaan autoa työssään tarvitsevalla on vaihtoehto käyttää omaa autoaan työajoihin, jolloin työnantajan voi maksaa matkoista verovapaata kilometrikorvausta. Vuonna 2022 kilometrikorvausta saa verovapaana 0,46 euroa kilometriltä.  Myös tätä enemmän voi saada kilometrikorvausta, mutta tällöin joutuu maksamaan veroja korvauksesta. Huomaathan, että korvauksesta on aina sovittava erikseen työnantajan kanssa, älä siis oleta, että saat korvauksen oman auton käytöstä, jollei siitä ole nimenomaisesti sovittu työnantajan kanssa!

On hyvä huomioida, että jos ostaa itse yksityisauton, menee auton hankintaan merkittävä summa pääomaa, juoksevat kulut kuukausittain ovat merkittävät, ja lähtökohtaisesti autojen arvo laskee hyvinkin nopeasti ja jatkuvasti. Jos valitset autoedun, ei sinun tarvitse huolehtia pääoman sitomisesta tai auton vakuuttamisesta! 

Se, kannattaako autoetu, riippuu työntekijän tilanteesta. Yleispätevää vastausta on hankala antaa, mutta voidaan sanoa, että jos työntekijä ajaa yksityisajoa enemmän kuin 18 000 kilometriä vuodessa, autoetu on työntekijälle kannattava. Autoetu on todennäköisemmin kannattava silloin, kun sen saa vapaana etuna palkan päälle. Muunlaisesta etuna kuten esimerkiksi käyttöetuna tai osana palkkaa (rahapalkat sijaan) autoetu ei välttämättä ole verotuksellisesti edullisempi vaihtoehto. Jos autoetu maksetaan työntekijän palkan päälle, se nostaa bruttopalkkaa ja kerryttää myös eläkettä. Jos taas ajat paljon työajoja, mutta vähän yksityisiä, ei autoetu ehkä ole kannattava. 

Kun mietit, onko autoetu juuri sinun kohdallasi kannattava verrattuna oman auton käyttöön, pohdi seuraavia kysymyksiä:

  1. Sisältyykö autoetu kokonaispalkkaan vai tuleeko autoetu erikseen rahapalkan lisäksi? Jos saat rahapalkan lisäksi autoedun, on autoetu todennäköisesti kannattava.
  2. Kuinka paljon ajat yksityisajoja ja kuinka paljon työajoja? Jos ajat paljon yksityisajoja, on autoetu todennäköisemmin kannattava. Jos ajat paljon työajoja ja vähän yksityisajoja, ei autoetu ehkä ole kannattava tilanteessasi. 
  3. Saatko vapaan autoedun vai käyttöedun? Vapaa autoetu palkan päälle on työntekijälle yleensä kannattava. 


Anna verotukseen perehtyneen juristin auttaa valinnassa. Kysy meiltä maksuttomassa konsultaatioss!

Vapaa autoetu vai käyttöetu?

Vapaa autoetu 

Tässä mallissa työnantaja maksaa kaikki auton kulut. Eli huollot ja korjaukset sekä renkaat, vakuutukset ja polttoaineet.   

Jos saat vapaata autoetua et saa matkakuluvähennyksiä, koska sinulle ei koidu matkakuluja. Matkakuluvähennyksistä voit lukea lisää artikkelistamme

Käyttöetu 

Polttoainekustannukset tulevat työntekijän maksettavaksi tässä mallissa, muut auton kulut maksaa työnantaja tai hänen valtuuttamansa palvelun tarjoaja. 

Jos saat työsuhdeauton käyttöetuna voit saada myös matkakuluvähennystä, mikäli työsuhdeauto on halvin kulkuneuvo. Huomaa, että mikäli esimerkiksi julkinen kulkuneuvo on halvempi kulkuneuvo työpaikan ja kodin välillä, tulee matkakuluvähennys tämän julkisen kulkuneuvon kustannusten mukaan.  

Kumpi autoeduista on kohdallani kannattavampi? 

Usein vapaa autoetu on työntekijälle edullisempi. Kuten jo aiemmin totesimmekin, jos ajat paljon yksityisajoja – jollaisiksi myös matkat kodin ja työpaikan välillä lasketaan – on vapaa autoetu työntekijälle verotuksellisesti huomattavasti kannattavampi kuin käyttöetu, sillä työnantaja maksaa myös bensat. Kun bensan hinnat ovat korkealla, on etu entistä kannattavampi.

Autoedun verotus

Työsuhdeauto on verotettava luontoisetu, josta autoedun saaja maksaa verotusarvon perusteella ennakonpidätyksen alaisista tuloveroa. Etu siis nostaa verotettavia tuloja sekä myös veroprosenttia, mutta toisaalta autoetu muiden luontoisetujen tavoin kerryttää palkansaajan eläkettä. Yleensä verotusarvo lasketaan palkan päälle, mutta on myös mahdollista, että yritykset tarjoavat mallia missä verotusarvo vähennetään palkasta. Autoedun verotusarvon voi laskea Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Kannattaa miettiä tarkkaan, onko sinulle taloudellista hyötyä työnantajan tarjoamasta vaihtoehdosta autoetuun. 

Kannattaako autoetu yrittäjän näkökulmasta?

Työntekijän autoedun kannattavuus työnantajalle

Verohallinto vahvistaa vuosittain luontoisedut kuten autoedun päätöksellään. Autoedun verotusarvo lasketaan yleensä perustuen auton ikään ja hankintahintaan. Käyttöedun verotusarvo on aina pienempi kuin vapaan autoedun. Työnantajalle syntyneet todelliset kustannukset eivät vaikuta autoedun verotusarvoon. Jos työntekijä ajaa paljon työajoja ja vähän yksityisajoja voi autoetu olla työnantajan näkökulmasta kannattava. Jos taas työntekijä ajaa paljon yksityisajoja ja hänellä on vapaa autoetu, voivat polttoainekustannukset kertyä työnantajalle suuriksi. Työntekijälle vapaa autoetu on siis huomattavasti kannattavampi, mikäli hän ajaa paljon yksityisajoja. Työntekijä saattaakin autoedusta neuvoteltaessa toivoa juuri päinvastaista lopputulosta kuin yrittäjä. 

Autoetu yrittäjälle itselleen

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön omistaja voi ottaa itselleen autoedun käyttöön, toiminimiyrittäjä ei, sillä hän ei myöskään voi maksaa itselleen palkkaa. Yrittäjän on todennäköisesti järkevää hankkia työsuhdeauto, sillä silloin yritys on auton omistaja ja kaikki auton käyttökustannukset voidaan vähentää verotuksessa. 

Myös yrittäjä voi valita käyttöetuauton tai vapaan autoedun välillä. Kustannukset jakautuvat samoin, kun työnantajalle annettavissa vastaavissa eduissa, eli vapaassa autoedussa yhtiö maksaa kaikki autoon liittyvät kustannukset ja käyttöautoedussa yhtiö maksaa kaikki muut kustannukset kuin polttoaine- ja käyttövoimakulut. Käyttöetuauton osalta edun saajalle voidaan myös maksaa verovapaita kilometrikorvauksia työmatkoista, toisin kuin vapaassa autoedussa. Korvaus vuonna 2022 on 10 senttiä per kilometri.  

Jokaisen yrittäjän on hyvä pohtia omia tarpeitaan ja tehdä laskelmia siitä, onko autoetu kannattava ja jos on, niin kummassa muodossa. Autoetu voi olla kannattava silloin, kun seuraavat edellytykset täyttyvät: yrittäjä saa paljon ansiotuloa ja hänellä on korkea ansiotulon veroprosentti, hän tekee paljon työmatkoja ja verovapaat kilometrikorvaukset eivät kattaisi auton kuluja silloin, jos auto olisi omassa omistuksessa. Entistä kannattavampi autoetu todennäköisesti on, jos yrittäjä aikoo hankkia itselleen kalliin auton. Auton hankintahinta on yrityksen kirjanpidossa poistoihin oikeuttava hankinta. 

Autoedun verotus yrityksen näkökulmasta

On hyvä huomata, että kun yritys omistaa auton, se lasketaan mukaan yrityksen nettovarallisuuteen ja näin ollen huomioidaan myös yrityksen osinkojen verotuksessa. Jos taas yrittäjä omistaa autonsa itse, hän saa työajoista verovapaita kilometrikorvauksia, jotka ovat myös yritykselle vähennyskelpoisia kuluja. Näin ollen, jos kilometrikorvaukset riittävät kattamaan auton kustannukset, voi auton omistaminen itse ollakin järkevämpää yrittäjälle.  

Yrityksen osakkaan saama autoetu tulee aina ilmoittaa tulorekisteriin ja siitä tulee toimittaa ennakonpidätykset. Ilmoittamaton autoetu on peiteltyä osinkoa. 

Työsuhdeauto ja arvonlisäverotus

Huomattavaa kuitenkin on, että työsuhdeauton kulujen arvonlisäverot eivät ole vähennyskelpoisia yrityksen arvonlisäverotuksessa! Työsuhdeauto ja sen kulut ei ole arvonlisävähennyskelpoisia, mutta tuloverotuksessa arvonlisävero on osa hankintamenoa, joten tuloverotuksessa myös arvonlisäveron määrä on vähennyskelpoinen. 

Sähköauto työsuhdeautona

Sähköauto työsuhdeautona voi olla kannattava, sillä sähköauton verotusarvo on edullisempi kuin bensa- tai dieselauton. Täyssähköisten työsuhdeautojen verotusarvosta vähennetään vuosina 2021-2025 kuukausitasolla 170 euroa koskien sekä vapaan autoedun, että käyttöedun alaisia autoja. Lisäksi vapaan autoedun käyttökustannusten osuudesta vähennetään täyssähköautolla 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa.  

Lisäksi vuodesta 2021 alkaen on saanut verotukea, jonka myötä sähköauton lataaminen työpaikalla on saajalleen täysin verovapaa etu. Näin ollen, vaikka käytössäsi olisi vain auton käyttöetu, auton lataamisesta työpaikalla ei tarvitse maksaa. Mikäli työntekijällä on vapaa autoetu, maksaa työnantaja luonnollisesti myös kaikki auton lataamisesta koituvat kustannukset. On siis ainakin kannattavaa harkita sähköautoa työsuhdeautoksi.