fbpx

Millainen on hyvä työsopimus?

Työsopimus on vapaamuotoinen sopimus työnantajan ja työntekijän välillä. Työsopimus voidaan työsopimuslain mukaan laatia kirjallisesti, suullisesti tai sähköisesti. Vaikka suullisesti solmittu työsopimuskin on pätevä, BOWA suosittelee laatimaan työsopimukset aina kirjallisesti – myös niissä tilanteissa kun työsuhde solmitaan ystävien tai sukulaisten kesken. Kirjallisesti laadittu työsopimus on niin työnantajan kuin työntekijänkin edun mukaista.

 • Työsopimus voidaan solmia kirjallisesti, suullisesti, sähköisesti.
 • Työsopimus on vapaamuotoinen.
 • Työsopimuslaki ja muut työsuhteeseen sovellettavat lait sekä alakohtainen työehtosopimus määrittävät työsopimuksen minimiehdot.
 • Laissa säädetään tietyistä ehdoista, jotka ovat työnantajaa pakottavia, vaikka niistä ei olisikaan sovittu työsopimuksessa.

Työsopimus – mikä se on?

Työsopimus on sopimus, jolla toinen sitoutuu tekemään työtä vastiketta vastaan toiselle tämän valvonnan ja johdon alaisena. Vastikkeen ei aina tarvitse olla rahapalkkaa. Työsopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat työsuhteen ehdoista. Siinä käydään läpi kummankin osapuolen keskeisimmät oikeudet ja velvollisuudet. Keskeisin työntekijää koskeva velvoite on työnteko ja työnantajan keskeisin velvoite on palkanmaksu. Työsuhteeseen liittyy kuitenkin monia asioita, joista on hyvä sopia. Työsopimuksessa harvoin sovitaan kaikista työsuhteen ehdoista. Osa työsuhteen ehdoista voi syntyä myös konkludenttisesti eli hiljaisen hyväksymisen kautta. Työsopimuksen lopullinen sisältö määrittyykin kokonaisuudessaan usein työsuhteen aikana. Keskeisistä ehdoista on kuitenkin aina hyvä sopia jo työsopimuksessa.

Pätemättömät ja kohtuuttomat ehdot

Työsopimus velvoittaa niin työnantajaa kuin työntekijää, ellei se ole pätemätön tai kohtuuton. Myös osa työsopimuksen ehdoista voi olla pätemättömiä toisten ollessa päteviä. Työnantajan kannattaa huomioida, että lainsäädännössämme on tiettyjä työsuhdetta koskevia ehtoja, joista ei voi sopia toisin työntekijän vahingoksi. Lähtökohtaisesti kumpikaan työsopimuksen osapuolista ei voi muuttaa sen ehtoja yksipuolisesti ilman toisen osapuolen suostumusta.

Määräaikaisuudesta pitää ilmoittaa

On tärkeää muistaa, että työsopimus on lähtökohtaisesti voimassa toistaiseksi. Työsuhteen määräaikaisuudesta ja sen perusteesta tulee mainita työsopimuksessa erikseen. Jos tästä ei ole, pidetään työsuhdetta toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisuudelle tulee olla myös perusteltu syy. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai työn luonne. Jos työsopimus on tehty työnantajan aloitteesta määräaikaisesti voimassa olevana ilman perusteltua syytä, pidetään sitä toistaiseksi voimassa olevana.

Työsopimukseen kannattaa sisällyttää vähintään seuraavat asiat:

 • Työnantajan ja työntekijän koti- tai liikepaikka
 • Työnteon alkamisajankohta
 • Määräaikaisen työsopimuksen päättymisaika tai sen arvioitu päättymisaika sekä määräaikaisuuden peruste
 • Koeaika
 • Työntekijän pääasialliset työtehtävät
 • Työhön sovellettava työehtosopimus
 • Palkan ja muun vastikkeen määräytymisen perusteet sekä palkanmaksukausi
 • Noudatettava työaika
 • Vuosiloman määräytyminen
 • Irtisanomisaika tai sen määräytymisen peruste
 • Immateriaalioikeuksien siirtymisen ehdot
 • Vähintään kuukauden kestävässä ulkomaantyössä työn kesto, valuutta, jossa rahapalkka maksetaan, ulkomailla suoritettavat rahalliset korvaukset ja luontoisedut sekä työntekijän kotiuttamisen ehdot.

Jos yllä mainitut seikat eivät käy ilmi työsopimuksesta, on työnantajan annettava niistä työntekijälle kirjallinen selvitys. Työnantajan on nimittäin työsopimuslain mukaan annettava työntekijälle, jonka työsuhde on voimassa toistaiseksi tai yli kuukauden pituisen määräajan, kirjallinen selvitys työnteon keskeisistä ehdoista viimeistään ensimmäisen palkanmaksukauden päättymiseen mennessä, elleivät ehdot käy ilmi kirjallisesta työsopimuksesta. 

Lisäksi työsopimukseen on hyvä sisällyttää myös seuraavat asiat:

 • Salassapitovelvollisuus
 • Työn tekopaikka
 • Sairauslomakäytännöt
 • Ylitöiden korvaaminen
 • Päiväys ja allekirjoitukset

Suullisesti solmitun työsopimuksen riskit

Onko suullinen työsopimus pätevä? Kyllä. Suullinen työsopimus on yhtä lailla pätevä ja kumpaakin osapuolta sitova kuin kirjallisesti laadittu työsopimus. Laki ei siten velvoita laatimaan työsopimusta kirjallisessa muodossa. Muutoin kuin kirjallisessa muodossa solmittuun työsopimukseen liittyy kuitenkin riskejä. Työsuhde voi kestää vuosia tai jopa vuosikymmeniä.

Myöhemmin voi olla vaikea näyttää, mitä on sovittu ja osapuolet voivat muistaa asiat eri tavalla. Työnantaja ja työntekijä ovat voineet myös ymmärtää jonkin asian jo alusta alkaen eri tavalla. Suullisesti solmittu työsopimus lisää siten riitaisuuksien mahdollisuutta. Suullisesti tai hiljaisesti solmitun työsopimuksen ehtojen toteen näyttäminen jälkikäteen on vaikeampaa kuin kirjallisesti laaditun sopimuksen.

Työsopimus tulee laadittua helposti suullisesti tilanteissa, joissa työnantaja ja työntekijä ovat tuttuja toisilleen. Tulevaisuutta on vaikea ennustaa ja aina on mahdollista, että erimielisyyksiä syntyy sopimuksen sisällöstä. Tästä syystä työsopimus kannattaa laatia kirjallisesti silloinkin, kun työnantaja ja työntekijä tuntevat toisensa entuudestaan.

Kirjallisesti laadittu työsopimus tuo turvaa

Kirjallinen työsopimus tuo kummallekin osapuolelle turvaa. Mahdolliset erimielisyydet joudutaan ratkomaan pakottavan lainsäädännön, mahdollisesti sovellettavan työehtosopimuksen sekä työsopimuksen sisällön perusteella. Jos työsopimusta ei ole laadittu kirjallisesti, on sovitut ehdot vaikea näyttää toteen. Työsopimuksia koskevat riidat eivät ole millään lailla tavattomia – päinvastoin, niistä riidellään tuomioistuintasollakin yllättävän usein. Kirjallinen sopimus on vahva todiste siitä, mikä työsopimuksen sisältö on. Sillä on siten merkittävä rooli etenkin riitatilanteissa.

Vaikka olemme tässä artikkelissa korostaneet laatimaan työsopimukset aina kirjallisesti, mitään estettä ei ole sille, että ehdoista neuvotellaan ja keskustellaan ensin suullisesti. Näin usein tapahtuukin käytännössä. Tärkeää kuitenkin on, että neuvottelujen tuloksena syntyneet ehdot kirjataan lopulta työsopimukseen. Työsopimus voidaan laatia myös sähköisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä. Sähköisesti laadittu työsopimus on aina suullista sopimusta parempi. Työsopimuksessa voi olla järkevää käyttää myös liitteitä esimerkiksi palkan määräytymiseen liittyen. Näin työsopimuksesta tulee helpommin ymmärrettävä.

BOWA:n vinkit onnistuneeseen työsopimukseen:

 • Laadi työsopimus aina kirjallisesti!
 • Työsopimuksen kannattaa olla mahdollisimman kattava.
 • Työsopimus kannattaa laatia ennen kuin työntekijä aloittaa työnteon.
 • Ehdot kannattaa kirjata mahdollisimman yksiselitteisesti.
 • Kirjallinen työsopimus kannattaa tehdä kahtena kappaleena: toinen kappale työnantajalle ja toinen työntekijälle.
 • Työsopimus kannattaa aina myös päivätä ja allekirjoittaa.
 • Lue työsopimus aina huolellisesti läpi ennen allekirjoittamista. Tämä koskee myös työnantajaa, sillä usein hyödynnetään samaa työsopimuspohjaa eri työntekijöitä koskien.

Jos tarvitset apua työsopimuksen tai muiden työsuhteeseen liittyvien sopimusten laatimisessa, BOWA:n lakimiehet auttavat sinua ja yritystäsi mielellään. Hyvin laaditut sopimukset ennaltaehkäisevät erimielisyyksiä ja riitatilanteita. Voimme tarkastaa myös yrityksesi jo käytössä olevat työsopimuspohjat.

Asiantuntijamme työoikeudessa

Matias on liiketoimintalähtöinen juristi, joka pyrkii aina asiakkaan kannalta parhaaseen, tehokkaimpaan ja taloudellisesti kannattavimpaan ratkaisuun. Matias auttaa asiakkaita erityisesti riitoihin, oikeudenkäynteihin ja sopimusoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Lähes kaiken vapaa-aikansa Matias viettää kesäisin golfaten.

Matiaksella on monen vuoden kokemus asiakkaiden edustamisesta tuomioistuimissa menestyksekkäästi. Hänen työhönsä on kuulunut myös vaativien sopimuskokonaisuuksien ideointia ja toteutusta. Hän on työskennellyt koko uransa asianajoalalla hoitaen toimeksiantoja itsenäisesti. Matias on suorittanut asianajotutkinnon ja hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Koulutukseltaan Matias on lakimies, OTM (Lapin yliopisto).

Ota yhteyttä!

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua mielellään työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on maksuton alkutapaaminen, ja voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Täytä alla oleva lomake tai soita 010 341 4400 ja kysy lisää!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

varaa maksuton konsultaatio

Kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

Ota Yhteyttä!

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.