fbpx

Työoikeus

Työoikeus koskettaa jokaista työntekijää ja työnantajaa. BOWA:n juristeilla on vankkaa osaamista ja kokemusta työoikeudellisesta neuvonnasta ja työriidoista.

BOWA logo valkoinen

Työoikeus on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus, sillä sitä koskevaa lainsäädäntöä on huomattavan paljon. BOWA:n juristit ovat avustaneet monipuolisesti erilaisissa työoikeudellisissa asioissa sekä työnantajia että työntekijöitä. Autamme ennaltaehkäisemään erimielisyyksiä ja riitatilanteessa pyrimme aina asiakkaamme kannalta parhaimpaan mahdolliseen lopputulokseen.  

Työ- ja johtajasopimukset

Suosittelemme aina laatimaan sopimukset kirjallisesti epäselvyyksien ja mahdollisten riitojen ennaltaehkäisemiseksi. On tärkeää, että sopimuksissa on otettu kattavasti huomioon eri tilanteet. Huolellisesti laadituilla sopimuksilla voidaan ennaltaehkäistä myöhemmin syntyvät erimielisyydet. Usein riidat syntyvätkin sopimusten tulkinnasta tai siitä, että jostain asiasta ei ole sovittu kirjallisesti.

Laadimme yrityksellesi työ- ja johtajasopimukset ja avustamme sopimusneuvotteluissa. Jos mietit, ovatko yritykselläsi käytössä olevat sopimuspohjat kattavia, voimme tarkistaa myös jo yritykselläsi käytössä olevat mallipohjat ja antaa niihin kommentteja sekä parannusehdotuksia.

Työsopimus

Työsopimus luo työnantajalle ja työntekijälle työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvoitteet. Työsopimuksessa on hyvä mainita muun muassa työn alkamisajankohta, palkkausperusteet, koeaika, vuosiloman määräytyminen ja onko kyseessä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva työsuhde. Lue millainen on hyvä työsopimus.

Johtajasopimus

Toimitusjohtajaa tai vastaavassa asemassa olevaa yrityksen vastuuhenkilöä ei lähtökohtaisesti pidetä työsuhteessa olevana työntekijänä. Yrityksessä voi kuitenkin olla toimitusjohtajan lisäksi myös muita johtavassa asemassa olevia henkilöitä, joihin sovelletaan pakottavaa työlainsäädäntöä.

Johtajien kohdalla työsopimuksesta käytetään yleensä nimitystä johtajasopimus. Johtajasopimuksessa on erityisen tärkeää sopia muun muassa johtajalle maksettavasta palkasta, mahdollisista bonuksista, optioista ja muista eduista, kilpailukiellosta ja salassapidosta. On tärkeää, että myös toimitusjohtajan ja muiden johtavassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksista ja velvollisuuksista on sovittu kirjallisesti kattavalla ja huolellisesti laaditulla sopimuksella.

Lue lisää johtajasopimuksista täältä.

Kannustin- ja sitouttamisjärjestelmät

Ammattitaitoiset yrityskulttuurin tuntevat juristimme auttavat yritystäsi kannustin- ja sitouttamisjärjestelmissä kertoen niiden edut ja riskit. Toimistomme vahvan vero-oikeudellisen osaamisen avulla osaamme kertoa myös niiden verokohtelun. Jos et halua päästää hyvää työntekijääsi tai johtajaa toisen palvelukseen, otathan yhteyttä asiantuntijoihimme niin katsotaan sopivin sitouttamisjärjestelmä!

Voit lukea lisää työsuhdeoptioista artikkelistamme!

Työoikeudelliset riidat

Työoikeudessa, kuten muillakin elämän osa-alueilla, kannattaa aina pyrkiä ennaltaehkäisemään riitatilanteet. Aina hyväkään ennakointi ei kuitenkaan takaa riidatonta tulevaisuutta. Työsuhteen päättämistä koskevissa riitatilanteissa työnantajan tulee yleensä osoittaa lainmukaisen päättämisperusteen olemassaolo.

Työriidat koskevat usein:

  • Työsopimuksia eli mistä on tosiasiassa sovittu ja miten sopimusta on rikottu
  • Työsuhteen aikana rikottuja velvollisuuksia
  • Työsuhteen päättämistilanteita eli työsopimuksen irtisanomista tai purkua
  • Erilaisia syrjintäväitteitä
  • Kilpailukielto- ja salassapitosopimuksia

Olemme hoitaneet kaikkia edellä mainittuja asioita niin sovintoneuvotteluissa kuin riitojen edettyä tuomioistuimeen asti. Vahvan työoikeus- ja riidanratkaisukokemuksemme ansiosta osaamme auttaa riitatilanteissa ja kerromme aina eri vaihtoehtoihin mahdollisesti liittyvät riskit.

Suosittelemme ottamaan yhteyttä lakimieheen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin voit säästää oikeudenkäyntikuluissa ja estää asian monimutkaistumisen sekä saada asia nopeammin päätökseen.

Työsuhteet yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyissä eli esimerkiksi yrityskaupassa, sulautumisessa ja muissa liikkeen luovutuksissa tulevat ajankohtaisiksi myös työsuhteisiin liittyvät asiat. Lähtökohtaisesti työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä uuden työnantajan palvelukseen, eli työntekijöiden työsopimukset pidetään ehdoiltaan samoina ainoastaan työnantajan vaihtuessa.

Vahvan työoikeudellisen osaamisemme lisäksi tunnemme liiketalouden kokonaisuutena ja osaamme ottaa tarvittavat asiat huomioon myös yritysjärjestelyjä koskevissa tilanteissa.

  • Työoikeudellinen due dilligence -tarkastus
  • Irtisanomisperusteet
  • Työsopimuksen ehdot
  • Työntekijän irtisanomisoikeus

Työsuhteen päättäminen

Erimielisyydet koskevat usein työsuhteen päättämistilanteita. Työsuhde voi päättyä irtisanomiseen tai purkuun. Niitä koskevat perusteet eivät ole täysin yhteneväiset. Kun yritys on tekemässä päätöstä työntekijän irtisanomisesta tai työsopimuksen purkamisesta, kannattaa asian lainmukaisuus tarkastaa ensin osaavalta juristilta, ellet ole täysin varma, että asia ole aivan selvä. Lainvastainen työsopimuksen päättäminen tulee työnantajalla usein huomattavan kalliiksi, sillä lain mukaan työntekijälle maksetaan perusteiden vastaisesti päätetystä työsuhteesta korvausta lähtökohtaisesti vähintään kolmen ja enintään 24 kuukauden palkkaa vastaava määrä.

Työrikokset

Työnantaja tai tämän edustaja voi myös syyllistyä erilaisiin rikoksiin. Työnantajan velvollisuutena on maksaa työnantajan sosiaaliturvamaksut, työeläkevakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut. Laiminlyödessään kyseisten maksujen suorittamisen tai antamalla virheellisiä tietoja tai kieltäytyessä antamasta tietoja, voi työnantaja tai tämän edustaja syyllistyä erilaisiin rikoslaissa rangaistavaksi säädettyihin petoksiin tai verorikkomukseen. Näiden lisäksi kyseeseen voi tulla muun muassa työturvallisuusrikokset ja työaikarikokset sekä työsyrjintä. Siten palkkariidassakin voi tosiasiassa olla kyse rikoksesta, jos työnantaja tai tämän edustaja on ilman painavaa ja hyväksyttävää syytä asettanut työntekijän epäedullisempaan asemaan tietyillä laissa luetelluilla perusteilla.

Jos olet työnantajan asemassasi joutunut epäillyksi rikosasiaan, avustamme esitutkinnasta aina pääkäsittelyyn asti ja mahdollisessa muutoksenhaussa. Avustamme työoikeudellisissa rikoksissa sekä työnantaja- että työntekijäpuolta.

Työoikeudellinen neuvonta

Voit aina olla meihin yhteydessä työoikeudellisissa kysymyksissä mietitpä sitten vaikkapa rekrytointia, työsopimuksen ehtoja tai niiden muuttaminen, työaikaa, vuosilomaa tai yhteistoimintaneuvotteluja. Neuvomme sinua ja yritystäsi laaja-alaisesti työoikeudellisissa asioissa. Voit varata meille maksuttoman aloitustapaamisen, joka ei sido sinua mihinkään!

Asiantuntijamme työoikeudessa

BOWA:n osakas ja juristi Matias Isotalo

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen