fbpx

Kryptovaluuttojen verotus 2022

Tiedätkö, mitkä kryptovaluuttojen vaihdot tai myynnit täytyy ilmoittaa verottajalle? Moni kryptoharrastaja on siinä käsityksessä, että verotusta tarvitsee miettiä vasta kun kryptoja vaihdetaan viralliseen valuuttaan. Tämä on kuitenkin harhaluulo, sillä jokainen transaktio ja vaihto myös kryptovaluutasta toiseen tulee ilmoittaa veroilmoituksella.

Kryptojen verotus ei väärinkäsityksistä huolimatta ole niin monimutkainen aihe, ettei sitä voisi itse ymmärtää. Tärkeintä on muistaa ilmoittaa transaktiot verottajalle, sillä kryptopörssit eivät tee sitä puolestasi. Ilmoittamatta jätettyjen tulojen osalta voidaan määrätä veronkorotus. Pahimmillaan ilmoittamatta jättämisestä voi seurata syyte veropetoksesta. Lue tästä kryptovaluuttojen verotuksen perusasiat, ja miten kryptoja verotetaan käytännössä! BOWA:n asiantuntijat auttavat tarvittaessa veroilmoituksen tekemisessä.

Kryptojen verotuksen perusasiat

Verottajan mukaan virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa. Kryptovaluuttojen myyntiä verotetaan siis Tuloverolain 45 §:n 1 momentin mukaisena omaisuuden luovutuksesta saatuna voittona. Katso verottajan syventävä ohje kryptojen verotuksesta tästä.

Verotuksessa jokaista verotuksen realisoivaa käyttö-, myynti- tai vaihtotapahtumaa käsitellään erillisenä tapahtumana. Jokainen virtuaalivaluutan käyttötilanne realisoi virtuaalivaluutan arvonnousun tai -laskun. Jos käytetty virtuaalivaluutta on hankittu useassa erässä, jokaisesta erästä realisoituva arvonnousu tai lasku on laskettava erikseen. Arvonmuutosta laskettaessa katsotaan virtuaalivaluuttaa käytetyksi siinä järjestyksessä kuin henkilö on ne hankkinut, jos hän ei muuta näytä.

Verohallinto 29.5.2018

Olennaista on ymmärtää, että jokainen kryptovaluutan vaihto toiseen kryptovaluuttaan, euroihin tai vaikkapa dollareihin synnyttää joko luovutusvoittoa tai -tappiota. Eivät pelkästään ne transaktiot, jossa kryptoja vaihdetaan euroiksi tai muuksi valuutaksi. Kryptojen verotus realisoituu siis jokaisessa transaktiossa.

Seuraukset ilmoittamatta jättämisestä voivat olla ankarat, sillä tapahtumien ilmoittamatta jättäminen voidaan katsoa veropetokseksi. Moni luulee, että verotus realisoituu vasta silloin kun kryptoja vaihdetaan viralliseen valuuttaan, esimerkiksi euroihin. Vaikka kryptoja voidaan käyttää joissain tilanteissa myös maksuvälineinä, näitäkin vaihtotilanteita koskee sama sääntö; jokainen transaktio tulee ilmoittaa verottajalle. Ainakaan toistaiseksi verohallinto ei saa mitään tietoja kryptoja välittäviltä alustoilta yksittäisten henkilöiden myynneistä tai vaihdoista, joten veroilmoitusta varten on itse oltava aktiivinen.

Tuomioistuimen päätökset vaikuttavat käytäntöihin

Korkein hallinto-oikeus on linjannut päätöksessään KHO 2019:42, että kryptovaluutan luovutukseen sovelletaan luovutusvoiton verotusta koskevia säännöksiä. Voit lukea ratkaisun tästä. Tapauksessa henkilö oli myymässä Ether-virtuaalivaluuttaa siten, että hän sai vastineeksi euroja tai dollareita, ja hän oli pyytänyt verohallinnolta ennakkoratkaisua myynnin verokohteluun. Verohallinto katsoi, että Ether-virtuaalivaluutan vaihtamista euroihin tai dollareihin ei katsottaisi Tuloverolain 45 §:n 1 momentin mukaisesti omaisuuden luovutuksena.

Korkein hallinto-oikeus oli kuitenkin eri mieltä, ja linjasi, että kryptovaluutan myynti on nimenomaan omaisuuden luovutusta, ja siitä saatavia voittoja verotetaan luovutusvoittoina. Kysymyksenä oli, katsotaanko virtuaalivaluutan myynnistä saatava tulo omaisuuden luovutuksesta saatavaksi voitoksi vai muuksi pääomatuloksi. Koska virtuaalivaluutta voidaan katsoa varallisuusverolain nojalla verotettavaksi varallisuudeksi, sitä ei voida katsoa muuksi kuin tuloverolaissa tarkoitetuksi omaisuudeksi. Virtuaalivaluutan luovutuksista kertyvää voittoa ei siis voida katsoa esimerkiksi henkilön valuuttakurssivoitoksi tai muuksi pääomatuloksi.

Kryptovaluuttojen verotus 2022. Kryptokaavio, joka kuvaa yksityishenkilön asian etenemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen asti.

Kryptovaluuttojen myynnin verotus käytännössä

Kryptovaluuttoja verotetaan samalla verokannalla kuin muitakin pääomatuloja; 30 % 30 000 euroon asti ja 34 % sen yli menevästä osuudesta. Myös kryptojen osalta verovelvollinen saa vähentää kulut, jotka ovat aiheutuneet myynneistä tai valuutan säilyttämisestä. Kuluja ei saa vähentää, jos käyttää hankintameno-olettamaa.

Kryptovaluutan arvona käytetään sitä vaihtokurssia euroina, joka kryptoilla on sillä hetkellä, kun ne käytetään. Jokaisen myyntitapahtuman osalta mahdollinen voitto tai tappio on laskettava erikseen. Jos kyseistä kryptovaluuttaa on ostettu monessa eri erässä, jokaisen erän osalta arvonnousu (tai lasku) on laskettava erikseen. Verottaja käyttää laskennassa FIFO-menetelmää, eli ”First In First Out” -laskutapaa. Eli ensiksi ostetut myös myydään ensin. Lue edellinen artikkelimme kryptojen ilmoittamisesta, jossa kerromme aiheesta tarkemmin. Myös kryptovaluutan louhinnasta saatu tulo on veronalaista, mutta sitä verotetaan yleensä ansiotulona eikä pääomatulona.

Kryptovaluuttojen verotus voi tuntua monimutkaiselta. Verotilmoituksen täyttäminen on huomattavasti helpompaa, jos olet pitänyt kirjaa kaikista ostoista, myynneistä ja vaihdoista. Verottajan nettisivuilla on käytettävissä myös FIFO-laskuri, jonka avulla voit laskea kryptojen arvonnousun ja siten luovutusvoiton. Jotta voit käyttää laskuria, tarvitset transaktion ajankohdan, tyypin, valuutan määrän, hinnan ja euromäärän yhteensä. Pääset laskuriin tästä.

Kuten muissakin pääomatuloissa, kryptovaluuttojen luovutuksesta syntyneet tappiot saa vähentää verovuoden aikana syntyneistä luovutusvoitoista. Eli veroa maksetaan vain voiton osuudesta. Kryptovaluutan louhimisesta syntyneitä tuloja verotetaan ansiotuloina, eivätkä tämän artikkelin ohjeet päde siihen. 

Laskelmien tekeminen voi tuntua hankalalta ja monimutkaiselta. Minkä kurssin tai arvon mukaan kryptojen verotus lasketaan? Mistä saat kaikki tarvittavat tiedot? Miten myynnit pitäisi ilmoittaa veroilmoituksella? BOWA:n asiantuntijat voivat auttaa sinua kryptovaluuttojen veroilmoitusten kanssa. Varaa maksuton aloitustapaaminen alta tai soita toimiston numeroon 010 341 4400.

KryptoVALUUTAT ja cashback

Cashbackilla tarkoitetaan maksukorttia, joka on liitetty kryptovaluuttatiliin, ja jonka käyttämisestä saa cashback-hyvitystä virtuaalivaluuttana. Se toimii siis samalla tavalla kuin esimerkiksi ruokakauppojen etukorttiohjelmat, mutta rahan sijaan saat bonuksesi kryptoina. Yksi tunnetuimpia Cashback-palveluntarjoajia on tällä hetkellä esimerkiksi Crypto.com.

Virtuaalivaluuttana saatu hyvitys on sinulle veronalaista pääomatuloa saantihetken käyvällä arvolla. Cashback-korteista saadun hyvityksen verotus poikkeaa muista kanta-asiakasjärjestelmistä, esimerkiksi kauppaketjujen tai pankkien bonuksista tai pisteistä. Tähän on useita syitä:

  • Cashbackistä saadun hyvityksen prosenttimäärä perustuu yleensä siihen, kuinka paljon virtuaalivaluuttaa sinulla on säilytyksessä tai ns. steikkauksessa kyseisessä palvelussa. Sen sijaan esimerkiksi päivittäistavarakaupan bonuksissa edun prosenttimäärä perustuu yksityistalouden ostojen määrään.
  • Cashbackistä saamaasi hyvitystä ei käytetä esimerkiksi palvelumaksuihin vaan saat virtuaalivaluutan tarjoajalta uutta omaisuutta: virtuaalivaluuttaa. Voit käyttää saatua omaisuutta miten haluat, eli sen käytölle ei ole rajoituksia (vrt. pankkiryhmän bonukset, joita ei voi saada rahana vaan niillä maksetaan pankkiryhmän määrittelemiä pankki- ja vakuutuspalveluiden maksuja).
Cashback-hyvitysten verotukseen on kuitenkin poikkeus. Hyvitys on verovapaata tuloa silloin, jos sinulla ei tarvitse olla kyseisen palvelun säilytystilillä virtuaalivaluuttaa saadaksesi cashback-hyvityksen. Jos esimerkiksi virtuaalivaluuttapalvelu myöntää kaikille käyttäjilleen minimihyvityksen (esim. 1 % kortilla tehdyistä ostoista), tämä hyvitys on verovapaata tuloa.

Usein kysyttyä kryptovaluutasta ja veroista

Kryptovaluutta eli virtuaalivaluutta on määriltelty rahanpesudirektiivissä. Direktiivin mukaan ne ovat digitaalisia arvokantoja, jotka eivät ole keskuspankin tai viranomaisen liikkeelle laskemia tai takaamia. Niitä ei välttämättä ole kytketty lailliseksi maksuvaluutaksi vahvistettuun valuuttaan eikä niillä ole samaa oikeudellista asemaa kuin rahalla tai valuutalla, mutta jotka on hyväksytty vaihdantavälineenä janiitä voi siirtää, varastoida ja myydä sähköisesti.

Suomessa kryptovaluuttoja koskeva lainsäädäntö on pantu täytäntöön lailla virtuaalivaluutan tarjoajista.

Kryptovaluuttaa voi ostaa eri palveluntarjoajien välityksellä. Tunnetuimpia ovat mahdollisesti kansainvälinen Binance.com ja Crypto.com sekä suomalainen Coinmotion.com.

Ei. Kun vaihdat kryptoja toiseen kryptovaluuttaan, verottaja katsoo, että myyt olemassa olevia kryptojasi ostaaksesi uusia. Siksi jokainen vaihtokin on verotettava transaktio. Pääomatuloija koskeva 1000 € raja verovapaudelle soveltuu myös kryptovaluuttoihin: jos kaikki myynnit ja vaihdot vuoden aikana jäävät alle 1000 €, ovat ne verovapaita. Raja koskee kuitenkin kaikkia vuoden aikana tehtyjä voittoja; mukaan lasketaan myös esimerkiksi osakkeet ja rahastot

Kryptovaluutat ja niistä saadut tulot eivät ole verovapaita. Kryptojen myyntiä verotetaan luovutusvoittoverosääntöjen mukaisesti. Kryptojen louhiminen on ansiotuloveron alaista tuloa ja esimerkiksi cash-back on pääomatuloa saajalleen.

Luovutusvoitto ja pääomatulo ovat kumpikin pääomatuloveron alaisia tulolajeja. Jokainen transaktio, jonka kryptovaluutoilla teet, on veronalainen. Pienten luovutusten verovapaus, eli aiemmin mainittu 1000 € raja koskien kaikkia vuoden aikana tehtyjä myyntejä pätee kuitenkin myös kryptoihin. Ansiotuloveroprosentti kryptojen louhinnasta riippuu muista ansituloistasi. 

Kaikki kryptovaluutat ovat verotettavia, joten valuutalla itsellään ei ole merkitystä verotuksen kannalta. Treidaaminen on siis veronalaista. Jos treidaat kryptovaluuttoja, mutta et ilmoita niitä verottajalle, siitä voi seurata veronkorotus tai jopa syyte veropetoksesta.

Kun vaihdat tai myyt kryptoja, siitä joko syntyy luovutusvoittoa tai vaihtoehtoisesti luovutustappiota. Voiton tai tappion laskemiseksi krypton myyntihinnasta vähennetään sen ostohinta. Myös ostosta, myynnistä ja kryptovaluuttojen säilyttämisestä syntyneet kulut saa vähentää myyntihinnasta, sillä ne pienentävät syntyvän voiton määrää. Lue verottajan sivuilta lisää, ja kokeile FIFO-laskuria luovutusvoiton laskemiseen.

Heräsikö kysyttävää virtuaalivaluuttojen verotuksesta?

Jätä yhteystietosi ja otamme sinuun yhteyttä arkipäivän kuluessa. Yhteydenotto ei sido sinua mihinkään emmekä veloita sinua ennen toimeksiannon solmimista. 

Asiantuntijamme kryptovaluuttojen verotuksessa

Paula Bock

Managing Partner

Valtteri Gundersby

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.