Olemme aiemmin kirjoittaneet artikkelin kevytyrittäjänä toimimisesta, josta löydät paljon hyödyllistä tietoa ja vinkkejä. Tässä artikkelissa syvennymme kevytyrittäjän arvonlisäverovelvollisuuteen ja kerromme, mitä arvonlisäverovelvollisuus kevytyrittäjälle tarkoittaa. 

Mikä on arvonlisävero?

ALV eli arvonlisävero on kulutusvero, jota maksetaan lähes kaikista tavaroista ja palveluista. Kun yritys myy tavaraa tai palvelua, se lisää laskuttamansa tavaran tai palvelun myyntihintaan arvonlisäveron. Käytännössä arvonlisäveron maksaa siis kuluttaja osana tuotteen tai palvelun hintaa. Arvonlisävero kannetaan tuotteen hinnasta vain kerran, joten se ei kertaannu tuotteen tai palvelun valmistamisen elinkaaressa. Arvonlisäveron kertaantuminen estetään yrittäjien vähennysoikeuden avulla. Yrittäjällä on oikeus vähentää liiketoiminnassaan omien ostojensa arvonlisävero.  

Esimerkiksi, jos yritys ostaa appelsiineja hintaan 248 euroa (arvonlisäveroton hinta 200 euroa, arvonlisävero 48 euroa) ja myy valmista mehua kuluttajille yhteensä 620 eurolla (arvonlisäveroton hinta 500 euroa, arvonlisävero 120 euroa). Kuluttajat maksavat tämän koko arvonlisäveron määrän 120 euroa, osana mehuun sisältyvää myyntihintaa. Vaikka yrittäjä on velvollinen tilittämään arvonlisäveron valtiolle, saa yrittäjä ensin tehdä omiin ostoihinsa sisältyvän arvonlisäveron vähennyksen. Tässä tapauksessa yrittäjä tilittää arvonlisäveroa siis 72 euroa (120–48=72 €) arvonlisäveroa Verohallinnolle.  

Vaikka yrittäjä maksaakin arvonlisäveron, kohdistuu se siis käytännössä kuluttajaan, sillä arvonlisävero lisätään tuotteen lopulliseen hintaan. Arvonlisäveron määrä ei koskaan ole yrittäjän rahaa eikä sitä tulisi palvelun tai tuotteiden hintaa arvioidessa laskea yrityksen tuloksi.  

ALV verokanta

Yleinen arvonlisäverokanta Suomessa on 24 prosenttia, mutta joillekin tuotteille ja palveluille on määritelty alennettu arvolisäverokanta. Alennettuja verokantoja on kaksi: 14 prosenttia ja 10 prosenttia. Lisäksi on olemassa ns. nollaverokanta, jonka liiketoiminnan alaisiin hankintoihin on vähennysoikeus, sekä arvonlisäverosta vapautetut liiketoiminnat kuten terveyden- ja sairaanhoitopalvelut. Tämä verokanta on kyseessä, kun myyjä voi vähentää toimintaansa varten hankitut tuotantopanosten arvonlisäverot mutta hän ei itse kuitenkaan ole velvollinen maksamaan veroa myynnistään. 

Lähtökohtaisesti yrittäjä tilittää siis 24 % arvonlisäveroa myymistään tuotteista tai palveluista. Tätä verokantaa käytetään kaikissa niissä tapauksissa, joissa ei sovelleta alennettua verokantaa tai jotka eivät ole kokonaan arvonlisäverottomia. 

Alennettua 14 %:n verokantaa käytetään esimerkiksi eläinten rehujen myyntiin, elintarvikkeiden myyntiin sekä ravintola- ja ateriapalveluihin. Alennettu verokanta ei kuitenkaan koske esimerkiksi alkoholijuomia tai tupakkavalmisteita, vaikka ne myytäisiin ravintolasta. Alennettua 10 %:n verokantaa taas sovelletaan esimerkiksi lääkkeiden myyntiin ja henkilökuljetuksiin. Nollaverokantaa (0%) sovelletaan esimerkiksi arvonlisäverottomaan myyntiin ulkomaille sekä eräiden tavaroiden kuten jäsenlehtien myyntiin yleishyödyllisille yhteisöille. 


Tarvitsetko neuvoja yritystoiminnan aloitukseen?

Verokanta, kun käytät laskupalveluyritystä

Jos myyt jotain tuotetta tai palvelua, johon sovelletaan alennettua verokantaa ja käytät laskutuspalveluyritystä, joka maksaa sinulle korvauksen työstäsi palkkana, et ole arvonlisäverovelvollinen, mutta laskutuspalveluyritys laskuttaa asiakkaalta arvonlisäveron, tässä tapauksessa alennetulla verokannalla, eli 14 %:n, 10 %:n tai nollaverokannalla. 

Alv-velvollisuus kevytyrittäjänä

Kun saat työkorvausta:

Lähinnä harrastusluonteinen toiminta on pyritty sulkemaan pois arvonlisäverotuksen piiristä. Siksi kevytyrittäjä on arvolisäverovelvollinen vasta silloin, kun hän saa työkorvauksia yli 15 000 euroa tilikauden aikana. Huomaa, että 15 000 euron raja koskee nimenomaan työkorvausta eikä palkkaa. Tilikausi, jonka ajalta liikevaihto katsotaan, on kalenterivuosi niiltä elinkeinonharjoittajilta, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia. 

Jos laskutat laskutuspalveluyrityksen kautta, tarkista laskupalveluyrityksen kanssa tekemästäsi sopimuksesta, maksavatko he sinulle työkorvausta vai palkkaa. Kun laskutuspalveluyrityksen maksama korvaus on työ- tai käyttökorvausta, kyse ei ole ennakkoperintälain mukaisesta palkasta. 

Esimerkiksi, jos olet siivooja ja käyt siivoamassa naapurissasi olevan yrityksen pikkujoulujuhlien jäljiltä ja saat siitä rahallisen korvauksen, on kyseessä työkorvaus. Jos tällaisesta toiminnasta liikevaihtosi on alle 15 000 euroa yhden kalenterivuoden aikana, et ole arvonlisäverovelvollinen. Toisena esimerkkinä, jos sinulla on siivousyritys, ja sopimuksesi mukaan laskutuspalveluyritys maksaa sinulle työkorvausta. Tällöin, jos liikevaihtosi jää alle 15 000 euron tilikauden aikana, et joudu maksamaan arvonlisäveroa. Ellet siis ole vapaaehtoisesti rekisteröitynyt  arvonlisäverovelvolliseksi.

Tilikauden liikevaihto

Kun arvioit tilikauden liikevaihtoa, arvioi tilikautesi liikevaihto tarkasti, sillä jos arvioit liikevaihdon pienemmäksi kuin 15 000 euroa ja liikevaihto myöhemmin keskellä vuotta ylittääkin tuon rajan, joudut maksamaan arvonlisäveroa takautuvasti koko tilikaudelta sekä mahdollisesti viivästysseuraamuksia tilittämättömistä arvonlisäveroista. Jos olet arvioinut liikevaihtosi liian pieneksi ja 15 000 euron raja meneekin rikki kesken tilikauden, ilmoittaudu heti alv-velvolliseksi ja maksa viipymättä koko tilikauden arvonlisäverot. 

Jos taas arvioit liikevaihtosi liian suureksi, ja olet jo ilmoittautunut verovelvolliseksi, sinun tulee erikseen pyytää Verohallintoa poistamaan sinut verovelvollisten rekisteristä. Olet niin kauan arvonlisäverovelvollinen, kunnes vaatimuksesi poistaa sinut arvonlisäverovelvollisten rekisteristä saapuu Verohallintoon.  

Arvonlisäverovelvolliseksi saa hakeutua, vaikka 15 000€ raja ei ylittyisikään. Muista, että mikäli et ole arvonlisäverovelvollinen et myöskään saa vähentää ostojesi arvonlisäveroa! 

Kun laskutuspalveluyritys maksaa sinulle palkkaa

Silloin, kun toimit kevytyrittäjänä ja olet sopinut laskutuspalveluyrityksen kanssa, että yritys maksaa työstäsi sinulle palkkaa, olet lähtökohtaisesti monessa suhteessa kuten tavallinen palkansaajakin. Laskutuspalveluyritys huolehtii tällöin palkkasi maksusta ja työnantajavelvoitteiden tilittämisestä. Jos olet kevytyrittäjä ja käytät laskutuspalveluyritystä niin, että yritys maksaa palkkaa, et ole arvonlisäverovelvollinen saamastasi palkasta. Tässä tapauksessa laskutuspalveluyritys tilittää tekemästäsi työstä arvonlisäverot. 

Jos sinulla on siivousyritys ja olet sopinut laskutuspalveluyrityksen kanssa, että he maksavat korvauksen työstäsi palkkana, et ole arvonlisäverovelvollinen saamastasi palkasta. Laskutuspalveluyritys lisää kuitenkin asiakkaille lähetettäviin, laatimiisi laskuihin arvonlisäveron ja näin työstäsi menee arvonlisävero joka tapauksessa. Vaihtoehtoisesti, jos olet sopinut arvonlisäverollisesta hinnasta loppuasiakkaalle, saat palkan vain siitä osuudesta, josta on vähennetty arvonlisävero.  

Kevytyrittäjänä laskuttaminen

Kun saat laskutuspalveluyritykseltä palkkaa ja laskutuspalveluyritys laskuttaa puolestasi asiakastasi, lasketaan summaan, johon arvonlisävero lisätään, myös esimerkiksi päivärahat, kilometrikorvaukset ja laskutuslisät. Näin ne peritään myös lopulliselta asiakkaalta.

Esimerkki:

Jos kaikki kulut ovat yhteensä 500 euroa ja toimintaasi soveltuu 24 %:n verokanta, lasketaan arvonlisäosuus tuosta summasta näin: 500,00 + ALV 24 % = 620,00 €. Eli arvonlisäveroa tulisi loppuasiakkaan maksettavaksi 120 euroa tässä tapauksessa. Laskutuspalveluyritys laskuttaa asiakkaalta siis 620 euroa ja sinä saat palkkiosi 500 eurosta vähennettynä työnantajamaksuilla ja sovitulla provisiolla. 

Kun mietit, miten palvelusi tai tuotteesi hinnoittelet, on hyvä huomioida arvonlisäveron vaikutus. Se hinta, jonka ilmoitat asiakkaalle tuotteestasi, ei ole se korvaus, jonka sinä lopulta saat. Laskutuspalveluyritys tilittää nimittäin asiakkaan maksamasta summasta ensin arvonlisäveron. 

Esimerkki:

Jos loppuasiakas maksaa tekemästäsi työtunnista 124,00 €/h (sis. ALV 24%). Laskupalveluyritys maksaa sinulle palkkaa 100,00 €:stä vähennettynä työnantajakuluilla sekä sovitulla laskupalveluyrityksen provisiolla. 

Jos toimit omalla y-tunnuksella

Myös kevytyrittäjä voi toimia omalla y-tunnuksella. Mutta jos toimitkin omalla y-tunnuksella ja hoidat laskutuksesi itse, sinun ei tarvitse tilittää arvonlisäveroa, ellei liikevaihtosi ylitä 15 000 euroa. Vaikka liikevaihtosi ylittäisi 15 000 euroa, voit saada alarajahuojennusta arvonlisäverosta, jos liikevaihtosi on alle 30 000 euroa. Alarajahuojennus tarkoittaa sitä, että et välttämättä joudu maksamaan täyttä arvonlisäveroa myymistäsi palveluista. Alarajahuojennuksen laskee kirjanpitäjäsi ja sitä tulee vaatia vuoden viimeisellä kausiveroilmoituksella.