fbpx

Aurinkoenergia ja ylijäämäsähkön verotus

Sähkön hinnan nousu ja ympäristöystävällisemmät sähköntuotannon keinot ovat nostaneet mielenkiintoa aurinkoenergian hyödyntämistä kohtaan. Aurinkoenergian hyödyntäminen on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa ja vielä melko kallis investointi. Silti useat kotitaloudet ovat hankkineet talonsa katolle aurinkopaneelit oman sähkönkäytön kustannusten alentamiseksi.

Varsinkin kesäaikana kotitaloudet pystyvät tuottamaan aurinkoenergiasta sähköä yli oman tarpeensa, mikä myydään takaisin valtakunnalliseen sähköverkkoon. Tällöin kotitaloudet saavat sähköyhtiöltä rahallisen korvauksen oman käytön ylittävän sähkön syöttämisestä verkkoon. Sähköyhtiö voi myös hyvittää ylijäämäsähkön arvon verovelvollisen sähköyhtiöltä ostaman sähkön arvosta. Kotitalous voi myös siirtää paikallisen sähköverkon haltijan suostumuksella ylijäämäsähkön verkkoon ilman korvausta.

myynnistä tulee maksaa veroa

Yksityishenkilöiden tulee ottaa huomioon, että aurinkoenergian ylijäämäsähkön myynnistä on maksettava veroa riippumatta siitä, vähentääkö sähköyhtiö ylijäämäsähkön myynnin tuoton sähköyhtiöltä ostettavasta sähköstä vai maksaako sähköyhtiö erillisen korvauksen sähkön tuotannosta. Kotitalouksien pienimuotoista sähköntuotantoa ei pidetä verotuksessa elinkeinotoimintana vaan tällaista pienimuotoista sähköntuotantoa verotetaan tuloverolain sääntöjen mukaisesti. Tällöin kyse ei ole henkilön tulonhankkimistoiminnasta vaan yksityistalouteen lukeutuvasta toiminnasta.

Kotitalouden omaan käyttöön tuottama sähkö ei muodosta veronalaista etua. Sähkön tuottamista omaan käyttöön pidetään kotitaloudelle verovapaana, sillä kyse on elämisestä aiheutuvien kustannusten säästöstä. Verovapaus käsittää ainoastaan sähköntuotannon, mikä kohdistuu kotitalouden omaan käyttöön. Omaksi käytöksi ei lasketa sähköverkolle kohdistuvaa myyntiä.

Veronalaiseen myyntiin kohdistuvat menot

Vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa sähkön tuotantoon ja myyntiin kohdistuvat vuotuiset menot kuten sähkön tuotantolaitteiden ylläpidosta johtuvat menot, joita ovat esimerkiksi aurinkopaneelien puhdistamisesta ja säätämisestä koituvat menot. Lisäksi aurinkopaneeleista tehtävät vuotuiset menojäännöspoistot ovat myös vähennyskelpoisia eriä. Vuotuisten poistojen määrä on enintään 25 % sähkötuotantolaitteiden poistamattomasta hankintamenosta.

Kaipaatko apua veroasioissa? Arveluttavatko kotitalousvähennykset sinua? Ota yhteyttä BOWAn asiantuntijoihin, niin autamme sinua! Varaa maksuton aloitustapaaminen alla olevasta linkistä, tai soita numeroon 010 341 4400.

Aurinkoenergiaan saadut tuet

Jotkut kunnat saattavat tukea aurinkopaneeleiden hankintaa rahallisella tuella. Tällaisessa kunnan antamassa rahallisessa tuessa ei ole kysymys verovelvollisen asunnon korjaamisesta, joten tuki ei ole tuloverolain mukaan asunnon korjaamiseen saatua verovapaata avustusta. Tällainen kunnan antama aurinkopaneelien hankintaan kohdistuva tuki katsotaan niin ikään veronalaiseksi ansiotuloksi.

Jos verovelvollinen saa kunnalta tai yksityiseltä toimijalta alennusta aurinkopaneelien suunnittelusta ja niihin liittyvistä luvista, ei tällaisen alennuksen katsota olevan ansiotuloon rinnastettavaa etuutta, vaan kyse on verovapaasta tuesta. Rahana saatu tuki on kuitenkin aina veronalaista tukea.

Kotitalouksien harjoittaman sähkönmyynti ei ole tulonhankkimistoimintaa, joten siihen liittyvät kustannukset ovat vähennettävissä ainoastaan siitä saatavaan tuloon asti. Tuloverolain 29 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää tuloistaan niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot (luonnolliset vähennykset). Verovelvollinen voi siten vähentää sähkön tuotantoon ja myyntiin kohdistuvia menoja. Toisin sanoen, et voi vähentää enempää kuluja kuin mitä sähkön myynnistä tulee tuloja.

Tuloverolain 29 §:n 1 momentin mukaan veronalaista tuloa ovat laissa säädetyin rajoituksin verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot.

Kotitalouden ylijäämäsähkön myyntiä ei ole erikseen säädetty verovapaaksi, jolloin sähkön myynnistä saadut tuotot ovat verotettavia eriä. Sähkön myynnistä saatu korvaus on veronalaista tuloa riippumatta siitä, maksetaanko korvaus verovelvolliselle rahana vai hyvitetäänkö sillä hänen sähkölaskuaan.

Jakeluverkon haltijalle siirtyvä sähkö mitataan tasaselvitysjaksoin, joka nykyisin pidetään yhtenä tuntina. Mittauksen perusteella saadaan selville kuinka paljon sähköä on myyty jakeluverkkoon takaisin.

Aurinkoenergiasta syntyneen ylijäämäsähkön myyntiä pidetään tuloverolain mukaan ansiotulona, joka tulee ilmoittaa henkilön veroilmoituksella. Vaikka kyseessä on sähköyhtiön maksamasta ansiotuloon rinnastettavasta tulosta, sähköyhtiön ei tarvitse toimittaa verovelvolliselle syntyvästä tulosta ennakonpidätystä, sillä sähkön myynti voidaan ennakkoperinnässä rinnastaa tavaran myyntiin.

Veroilmoituksella tulee ilmoittaa erikseen tulot ja niiden hankinnasta aiheutuneet menot. Sähkön myynnistä saadut tulot ja niihin kohdistuvat menot tulee kuitenkin ilmoittaa veroilmoituksella vain, mikäli tulot ylittävät niistä aiheutuneet kulut. Mikäli sähkön myynnistä ei jää verovelvolliselle verotettavaa tuloa, ei näitä tuloja ja menoja tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella. Yleensä kotitalouksien harjoittamaan sähkön myyntiin liittyvät menot ja laitteistoista aiheutuvat poistot ovat niin suuret, että pienimuotoisesta sähköntuotannosta ei muodostu verotettavaa tuloa. Jos verotettavaa tuloa kuitenkin syntyy, tulee aurinkoenergiasta saadut tulot ilmoittaa veroilmoituksen kohdassa ”muut ansiotulot”.

Verovelvollinen saa tuloverolain mukaan vähentää maksettavista veroista hänen vakituisessa asunnossansa tai vapaa-ajan asunnossaan tehdystä työstä maksamistaan määristä. Vähennykseen oikeutettavia töitä ovat esimerkiksi asunnon kunnossapitotyöt sekä siivouskulut. Korkeimman oikeuden ratkaisussa KHO 2009:73 katsottiin, että verovelvollisella on oikeus porakaivoon ja maalämpöjärjestelmiin liittyvien töiden osalta tehdä kotitalousvähennys verotuksessaan.

Jos verovelvollinen kuitenkin myy yli puolet tuottamastaan sähköstä sähköyhtiölle, katsotaan tällöin verovelvollisen harjoittavan tulonhankkimistoimintaa, jolloin kotitalousvähennystä ei voi tehdä.

On hyvä muistaa, että sähkön myyntiin liittyvät tositteet pitää säilyttää kuusi vuotta verovuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta lukien, vaikka kotitalouksien harjoittamasta sähköntuotannosta ei tarvitse pitää erillistä muistiinpanoja.

Aurinkopaneeleiden asennukseen liittyvien töiden voidaan katsoa rinnastuvan porakaivon tai maalämpöjärjestelmän asennukseen verrattaviin töihin. Näin ollen aurinkopaneeleiden asentamisesta tai ylläpidosta maksetun työkorvauksen perusteella voidaan siten tehdä kotitalousvähennys. Mikäli verovelvollinen on kuitenkin saanut  kunnalta tai sähkölaitokselta aurinkopaneeleiden asentamiseen tukea, kotitalousvähennystä ei voi tehdä aurinkopaneeleiden asennukseen liittyvien töiden osalta. Toisin sanoen, avustuksen saaminen estää kotitalousvähennyksen tekemisen.

Mikäli aurinkopaneeleita varten on jouduttu ottamaan lainaa, on lainan korot vähennettävissä siltä osin, kun laitteistolla tuotetaan sähköä verovelvollisen oman asunnon sähkönkulutusta varten. Aurinkopaneeleiden hankkimista ja asentamista varten otettu laina rinnastetaan asuntoon liittyväksi lainaksi, kun aurinkopaneelit on asennettu osaksi vakituista asuntoa tai asunnon välittömään läheisyyteen.

Velka voidaan katsoa kokonaisuudessaan kuuluvan vakituiseen asuntoon, mikäli sen tuottama sähkö ei ylitä vakituisen asunnon sähkön kulutusta muutoin kuin vähäisissä määrin. Mikäli aurinkopaneelit asennetaan esimerkiksi kesämökille, jota ei käytetä vakituisena asuntona, tällöin ei aurinkopaneeleiden hankintaa ja asennusta varten otettua lainaa voida vähentää verotuksessa.

Mikäli aurinkoenergian tuottaminen katsotaan verovelvollisen tulonhankkimistoiminnaksi, voi lainojen korot myös olla kokonaan vähennyskelpoisia.

Asiantuntijamme verotuksessa

Paula Bock

Heräsikö kysymyksiä?

Varaa 30min maksuton konsultaatio BOWA:n asiantuntijan kanssa ja vastaamme niihin!

Heräsikö Artikkelista kysymyksiä?

BOWA:n verotukseen erikoistuneet juristit auttavat sinua mielellään! Ota yhteyttä suoraan asiantuntijaan!

Vero-oikeuteen erikoistuneet lakimiehemme:

Paula Bock

Managing Partner

Lakimies Valtteri Gundersby BOWA Legal Oy

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Ota yhteyttä!

Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua mielellään verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Meillä on maksuton alkutapaaminen, ja voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Varaa aika suoraan kalenteristamme tai soita 010 341 4400 ja kysy lisää!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Kiinnostaako vastaavanlaiset artikkelit? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt perillä ajankohtaisista lakiasioista. Lupaamme, että saat rahanarvoisia etuja etkä ylimääräistä roskapostia!

BOWA logo valkoinen

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Maksuton kARTOITUS

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.