fbpx

Haastehakemus

Haastehakemus on asiakirja, joka lähetetään oikeudelle, kun halutaan nostaa kanne oikeudessa. Haastehakemuksen laatiminen on välttämätön toimi, jos haluaa asiansa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Haastehakemus voidaan tehdä yksityishenkilöä tai -henkilöitä, yritystä tai esimerkiksi taloyhtiötä vastaan. Haastehakemus on tehtävä sekä riita- että rikosasioissa. Haastehakemuksella asia tulee vireille käräjäoikeudessa.

Rikosasioissa haastehakemuksen eli syytekirjelmän tekee yleensä aina syyttäjä ellei kyse ole asianomistajan nostamasta syytteestä. Käymmekin tässä artikkelissa läpi mikä on riita-asian haastehakemus, mitä haastehakemuksessa on oltava, ja mikä on haastehakemuksen hinta.

Sisältö ja muotovaatimukset

Haastehakemuksen sisältö ja muoto ovat erittäin tärkeitä. Puutteellisesti, epäselvästi tai sekavasti laadittu haastehakemus nimittäin johtavaa siihen, että käräjäoikeus pyytää joko korjaamaan hakemuksen tai hylkää sen ilmeisen perusteettomana. Huonosti laadittu haastehakemus voi myös antaa tuomioistuimelle väärän kuvan asiasta, joten sen laatimisessa ei kannata hutiloida. Haastehakemuksessa vaatimusten perusteet eli ne, asiat minkä nojalla vaatimus esitetään, ovat tärkeässä roolissa. Haastehakemuksen perusteet onkin laadittava aina selkeästi ja ymmärrettävästi. Käräjäoikeus voi hylätä kanteen, jos se on selvästi perusteeton.

Haastehakemus tulee aina laatia kirjallisesti. Oikeudenkäymiskaari on laki, jota sovelletaan lähtökohtaisesti oikeudenkäynteihin yleisissä tuomioistuimissa eli käräjä-, hovi- ja korkeimmassa oikeudessa. 

Oikeudenkäymiskaaren  mukaan haastehakemuksessa on ilmoitettava:

1) kantajan yksilöity vaatimus;
2) seikat, joihin vaatimus perustuu;
3) mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka kantaja aikoo kanteensa tueksi esittää, sekä mitä hän kullakin todisteella aikoo näyttää toteen;
4) oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus, jos kantaja pitää sitä aiheellisena; sekä
5) millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen, jos toimivalta ei muutoin ilmene haastehakemuksesta tai siihen liitetyistä asiakirjoista.

Lisäksi haastehakemuksessa on ilmoitettava tuomioistuimen nimi, asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä heidän laillisen edustajansa tai asiamiehensä yhteystiedot sekä se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon asiaa koskevat kutsut, kehotukset ja ilmoitukset voidaan lähettää eli kantajan prosessiosoite.

Asianosaisten eli vastaajan tai hakemusasiassa (kuten avioero) asiaan osallisen tai kuultavan sekä mahdollisen todistajan puhelinnumero ja muut yhteystiedot on lisäksi kirjattava haastehakemkseen. Jos kantaja ei tiedä vastaajan yhteystietoja, hänen on ilmoitettava, mitä hän on tehnyt niiden selvittämiseksi.

Kantajan tulee allekirjoittaa asiakirja. Jos haastehakemuksen on kantajan puolesta laatinut lakimies, allekirjoittaa lakimies haastehakemuksen. Haastehakemukseen on liitettävä sopimus, sitoumus tai muu asiakirja, johon kantajan vaatimus perustuu. Esimerkiksi sopimusrikkomusta koskevassa asiassa kantajan tulee liittää kyseinen sopimus haastehakemuksen liitteeksi. Lisäksi haastehakemuksella tulee ilmoittaa mahdolliset muut todisteet, joihin kantaja (haastehakemuksen laatija) vetoaa vaatimustensa ja perusteidensa tueksi. Todistelu voi olla kirjallista tai suullista. Haastehakemukseen liitettävät asiakirjat toimitetaan kaikki sellaisenaan asian vastapuolelle ja/tai kuultavalle.

Haastehakemus on julkinen asiakirja

Sen lisäksi, että haastehakemus liitteineen toimitetaan asiaan osallisille, on haastehakemus lisäksi julkinen asiakirja, kun haaste on tiedoksiannettu vastapuolelle. Näin ollen kaikki mitä haastehakemukseen kirjataan taikka siihen liitetään on lähtökohtaisesti julkista. Tämä on hyvä ottaa huomioon esimerkiksi yritysten välisissä asioissa, mikäli oikeudenkäynti

Haastehakemuksen toimittaminen käräjäoikeuteen

Haastehakemus tulee toimittaa asiassa toimivaltaisen käräjäoikeuden kansliaan. Haastehakemuksen saa käsitellä oikeudenkäyntikaaren nojalla pääsääntöisesti se käräjäoikeus, jossa vastaajan kotipaikka on (yleinen oikeuspaikka). Oikeudenkäymiskaaressa on lisäksi erityisiä oikeudenkäyntipaikkoja, joissa voidaan käsitellä haastehakemus tietyssä asiassa (valinnaiset oikeuspaikat).

Kun haastehakemus on toimitettu käräjäoikeudelle, riita-asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Haastehakemuksen voi toimittaa viemällä sen paikan päälle käräjäoikeuden kansliaan, mutta nykyisin tavanomaisempaa on, että haastehakemus toimitetaan myös sähköpostilla. Käräjäoikeuden sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.oikeus.fi.

Summaarinen riita-asia

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan riidatonta asiaa, jonka käräjäoikeus voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä eli suullista pääkäsittelyä toimittamatta. Summaarisia riita-asioita ovat esimerkiksi puhelinlaskuja koskevat velkomusasiat, vuokrasaatavat ja häätöä koskevat asiat. Kantajan käsityksen mukaan riidaton eli summaarinen riita-asia voidaan saattaa vireille käräjäoikeuteen toimitettavalla suppealla eli summaarisella haastehakemuksella. Riidattoman asian haastehakemuksessa ei tarvitse esittää yhtä laajoja perusteluita kuin laajoissa, riitaisissa asioissa, minkä johdosta haastehakemusta kutsutaan suppeaksi.

On mahdollista, että velkojan riidattomana pitämä asia riitautuu haastehakemuksen toimittamisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa summaarisena asiana käsittelyyn otettu asia siirretään normaaliin eli niin kutsuttuun laajan riita-asian prosessiin.

Velkojien on mahdollista toimittaa riidattoman velkasaatavan haastehakemus myös sähköisesti. Summaarisen haastehakemuksen voi toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on toimitettava summaarinen haastehakemus käräjäoikeuteen aina sähköisesti edellä mainittua palvelua käyttäen.

Haastehakemuksen kulut

Käräjäoikeus perii oikeudenkäyntimaksun kaikissa riita-asioissa. Käräjäoikeus perii siten maksun siitä riippumatta, onko kyseessä suppealla vai laajalla haastehakemuksella vireille pantu asia. Niiden hinnat kuitenkin eroavat toisistaan. 

Summaarisen riita-asian oikeudenkäyntimaksu vuonna 2023 on 65 euroa, jos haastehakemus on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään sähköistä palvelua käyttäen. Muiden riidattomien eli summaaristen riita-asioiden oikeudenkäyntimaksu on 86 euroa. Jos vastaaja riitauttaa summaarisen riita-asian, on oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Laajoissa riita-asioissa käräjäoikeuden perimä maksu on 530 euroa.

Oikeudenkäymiskaaressa on säännökset myös siitä, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. Pääsäännön mukaan haastehakemuksen laatimisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tuomitaan oikeudenkäynnin häviäjän maksettavaksi. Riita-asiassa oikeudenkäynnin kulut voivat nousta todella korkeaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen haastehakemuksen vireille panoa käännyt riita-asioihin erikoistuneen lakimiehen puoleen saadaksesi arvion siitä, onko asiallasi mahdollisuuksia menestyä.

Haastehakemuksen laatiminen

Haastehakemuksen voi laatia itse, mutta on erittäin suositeltavaa antaa se lakimiehen tehtäväksi, jotta siinä tulee otetuksi huomioon kaikki tarvittavat seikat. Autamme haastehakemuksen laatimisessa ja avustamme oikeudenkäynneissä vuosien kokemuksella! Varaa maksuton konsultaatioaika ja kerromme, kannattaako asiasi viedä oikeuteen!

Heräsikö kysymyksiä?

Varaa 30min maksuton konsultaatio BOWA:n asiantuntijan kanssa ja vastaamme niihin!

Kysy lisää lakimiehiltämme:

Paula Bock

Managing Partner

Lakimies Matti Vansén

Matti Vansén

Co-Founder

BOWA:n osakas ja lakimies Matias Isotalo

Matias Isotalo

Partner

Lakimies Valtteri Gundersby BOWA Legal Oy

Valtteri Gundersby

Legal Counsel

Kiinnostaako vastaavanlaiset artikkelit? Tilaa uutiskirjeemme ja pysyt perillä ajankohtaisista lakiasioista. Lupaamme, että saat rahanarvoisia etuja etkä ylimääräistä roskapostia!

BOWA logo valkoinen

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Maksuton kARTOITUS

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.