fbpx

Haastehakemus

Haastehakemuksella kantaja saattaa asian vireille käräjäoikeuteen. Siinä on lain mukaan mainittava muun muassa vaatimukset perusteluineen. Haastehakemus kannattaa antaa lakimiehen laadittavaksi!

Haastehakemus käräjäoikeuteen

Haastehakemus on asiakirja, joka lähetetään oikeudelle, kun halutaan nostaa kanne oikeudessa. Sen laatiminen on välttämätön toimi, jos haluaa asiansa käsiteltäväksi käräjäoikeudessa. Haastehakemus voidaan tehdä yksityishenkilöä tai -henkilöitä, yritystä tai esimerkiksi taloyhtiötä vastaan. Haastehakemus on tehtävä sekä riita- että rikosasioissa, sillä sen myötä asia tulee vireille käräjäoikeudessa. Rikosasioissa haastehakemuksen eli syytekirjelmän tekee yleensä aina syyttäjä ellei kyse ole asianomistajan nostamasta syytteestä. Autamme haastehakemuksen laatimisessa ja avustamme oikeudenkäynneissä vuosien kokemuksella!
Lue artikkelistamme miten oikeudenkäynti etenee. Pääset lukemaan artikkelin tästä.

Alihankintasopimus

Haastehakemuksen laatiminen

Haastehakemuksen voi laatia itse, mutta on erittäin suositeltavaa antaa se lakimiehen tehtäväksi, jotta siinä tulee otetuksi huomioon kaikki tarvittavat seikat. Autamme haastehakemuksen laatimisessa ja avustamme oikeudenkäynneissä vuosien kokemuksella! 

Haastehakemuksen toimittaminen käräjäoikeuteen

Kirjallinen haastehakemus tulee toimittaa asiassa toimivaltaisen käräjäoikeuden kansliaan. Pääsääntöisesti se toimitetaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeuteen.

Avustamme oikeudenkäynnissä

Kun haastehakemus on toimitettu käräjäoikeudelle, riita-asia tulee vireille ja sen valmistelu alkaa. Avustamme oikeudenkäynnissä. Lue lisää oikeudenkäynnistä täältä.
Avustamme yrityksiä kokonaisvaltaisesti erilaisissa juridisissa asioissa.

Lakipalvelut BOWA Legal

Haastehakemuksen sisältö ja muotovaatimukset

Haastehakemuksen sisältö ja muoto ovat erittäin tärkeitä. Puutteellisesti, epäselvästi tai sekavasti laadittu haastehakemus nimittäin johtavaa siihen, että käräjäoikeus pyytää joko korjaamaan hakemuksen tai hylkää sen ilmeisen perusteettomana. Huonosti laadittu haastehakemus voi myös antaa tuomioistuimelle väärän kuvan asiasta, joten sen laatimisessa ei kannata hutiloida. Haastehakemuksessa vaatimusten perusteet eli ne, asiat minkä nojalla vaatimus esitetään, ovat tärkeässä roolissa. Haastehakemuksen perusteet onkin laadittava aina selkeästi ja ymmärrettävästi. Käräjäoikeus voi hylätä kanteen, jos se on selvästi perusteeton.

Haastehakemus tulee aina laatia kirjallisesti. Oikeudenkäymiskaari on laki, jota sovelletaan lähtökohtaisesti oikeudenkäynteihin yleisissä tuomioistuimissa eli käräjä-, hovi- ja korkeimmassa oikeudessa. 

Lakiasiaintoimisto BOWA

Haastehakemus summaarisessa riita-asiassa

Summaarisella riita-asialla tarkoitetaan riidatonta asiaa, jonka käräjäoikeus voi ratkaista kirjallisessa menettelyssä eli suullista pääkäsittelyä toimittamatta. Summaarisia riita-asioita ovat esimerkiksi puhelinlaskuja koskevat velkomusasiat, vuokrasaatavat ja häätöä koskevat asiat. Kantajan käsityksen mukaan riidaton eli summaarinen riita-asia voidaan saattaa vireille käräjäoikeuteen toimitettavalla suppealla eli summaarisella haastehakemuksella. Riidattoman asian haastehakemuksessa ei tarvitse esittää yhtä laajoja perusteluita kuin laajoissa, riitaisissa asioissa, minkä johdosta haastehakemusta kutsutaan suppeaksi.

On mahdollista, että velkojan riidattomana pitämä asia riitautuu haastehakemuksen toimittamisen jälkeen. Tällaisessa tapauksessa summaarisena asiana käsittelyyn otettu asia siirretään normaaliin eli niin kutsuttuun laajan riita-asian prosessiin.

Velkojien on mahdollista toimittaa riidattoman velkasaatavan haastehakemus myös sähköisesti. Summaarisen haastehakemuksen voi toimittaa sähköisen asiointipalvelun kautta. Oikeushenkilön, elinkeinonharjoittajan, ammattimaista perintätoimintaa harjoittavan luonnollisen henkilön sekä oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan on toimitettava summaarinen haastehakemus käräjäoikeuteen aina sähköisesti edellä mainittua palvelua käyttäen.

BOWA Helsinki

Haastehakemuksen kulut

Käräjäoikeus perii oikeudenkäyntimaksun kaikissa riita-asioissa. Käräjäoikeus perii siten maksun siitä riippumatta, onko kyseessä suppealla vai laajalla haastehakemuksella vireille pantu asia. Summaarisen riita-asian oikeudenkäyntimaksu vuonna 2023 on 65 euroa, jos haastehakemus on toimitettu suoraan käräjäoikeuden tietojärjestelmään sähköistä palvelua käyttäen. Muiden riidattomien eli summaaristen riita-asioiden oikeudenkäyntimaksu on 86 euroa. Jos vastaaja riitauttaa summaarisen riita-asian, on oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Laajoissa riita-asioissa käräjäoikeuden perimä maksu on 530 euroa.

Oikeudenkäymiskaaressa on säännökset myös siitä, kuka vastaa oikeudenkäyntikuluista. Pääsäännön mukaan haastehakemuksen laatimisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut tuomitaan oikeudenkäynnin häviäjän maksettavaksi. Riita-asiassa oikeudenkäynnin kulut voivat nousta todella korkeaksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen haastehakemuksen vireille panoa käännyt riita-asioihin erikoistuneen lakimiehen puoleen saadaksesi arvion siitä, onko asiallasi mahdollisuuksia menestyä. 

ASIANTUNTIJAMME OIKEUDENKÄYNNEISSÄ

Jokaisella juristillamme on oma erityisosaamisalueensa. Alta näet oikeudenkäynteihin erikoistuneet juristimme.

Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat

Matias Isotalo

Partner, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Paula Bock

Managing Partner, OTM, LL.M., luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Valtteri Gundersby

OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Miksi valita BOWA Legal lakiasiain­toimistoksi?

Emme keskity pelkästään juridiikkaan, sillä uskomme, että yhdistämällä lain ja talouden liiketoiminnan päätökset tehdään fiksummin ja saavutetaan parhaat tulokset. 

Lakimiehet Helsingin kadulla

Haluatko kysyä lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen
Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Varaa maksuton kartoitus

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

+358 10 341 4400

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.