fbpx

Yritys voi ajautua maksuvaikeuksiin monista eri syistä. Toiminta saattaa vaarantua esimerkiksi tärkeän asiakkaan menettämisen tai alihankintasopimuksen päättymisen vuoksi. Joskus yrityksen toiminnan jatkuminen edellyttää merkittäviä toimia, jotta konkurssilta vältytään.

Yrityksen toiminnan tilan kartoittaminen

Maksuvaikeuksiin kannattaa reagoida mahdollisimman nopeasti. Yrityksen taloudellinen tila – tulot ja menot – tulee selvittää tarkasti, jotta voidaan arvioida, mitä toimia vaaditaan ja kuinka nopealla aikataululla.

Maksuaikatauluja on mahdollista neuvotella myös yritysten välisissä sopimuksissa, jos lisäaika auttaa selviämään haasteista. Myös erilaisia rahoituksia on paljon saatavilla, mikäli yritys ei vielä ole maksukyvytön.

Eheyttämisvaihtoehdot

Mikäli tilanteesta ei selviä maksuehtojen uudelleenneuvotteluilla tai lisärahoituksella, on turvauduttava lain tarjoamiin yrityssaneerauksiin.

Yrityssaneeraus on yrityksen toiminnan eheyttämisprosessi, jossa yrityksen tilanne selvitetään ja tehdään suunnitelma tulevaisuuden varalle sekä tulojen saamiseksi että menojen vähentämiseksi. Prosessin tavoitteena on selvittää syyt yrityksen taloudellisille vaikeuksille.

Suomessa yritystoiminnan eheyttämiseen on kaksi virallista prosessia – yksityisten elikeinonharjoittajien velkajärjestely velkajärjestelylain nojalla (ns. kevennetty yrityssaneeraus) sekä kaikille yrityksille suunnattu yrityssaneerauslain mukainen yrityssaneeraus. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi hakeutua kumpaan tahansa, mutta käytännössä yrityssaneeraus on usein yksityiselle elinkeinonharjoittajalle liian kallis prosessi, koska sen kulut ovat kokonaisuudessaan vähintään 10 000 euroa, kun taas velkajärjestelylain mukainen velkajärjestely maksaa joitakin tuhansia. 

Yksityisen elinkeinonharjoittajan velkajärjestely

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi päästä velkajärjestelylain mukaiseen menettelyyn, mikäli elinkeinon harjoittaja asuu Suomessa ja hän on maksukyvytön. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan sitä, että velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan. Velallisen maksukyvyn tulee olla heikentynyt sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin rinnastettavasta syystä tai velkojen ja tulojen suhteen tulee olla niin suuri, ettei velallinen kykene selviämään veloista ilman järjestelyä.

Yritystoiminnan tulee olla melko pienimuotoista ja perustua yrittäjän omaan työpanokseen. Yritystoiminnan tulee kuitenkin olla siinä määrin kannattavaa, että sen kulut tulevat jatkossa hoidetuksi.

Velallisen tulee pystyä hänelle laadittavan maksusuunnitelman mukaisesti maksamaan seuraavan 3-5 vuoden aikana osa veloista takaisin, jotta saisi loput veloista anteeksi. Lisäksi edellytyksenä on, että velkajärjestelyssä järjestään sekä yksityistalouden että elinkeinoelämän velat. Toisin sanoen henkilö ei voi valita, että hän haluaa järjestellä vain elinkeinoelämän tai yksityistalouden velkoja, vaan  molemmat järjestetään. Velkajärjestelyä varten velallisen tulee osoittaa luotettavan asiantuntijan lausunto elinkeinotoiminnan taloudellisesta tilasta ja yrityksen jatkamiskelpoisuudesta.

Esteet velkajärjestelylle

Velkajärjestelyn esteet on avattu velkajärjestelylain 3 luvun 10 §:ssä.  Yleisin este velkajärjestelylle on henkilön kevytmielinen velkaantuminen eli tilanne, jossa henkilö on ottanut lisää velkaa, vaikka on tiennyt, ettei pysty maksamaan edellisiäkään takaisin. Velkajärjestely voi myös estyä esimerkiksi silloin, jos velallisen velka on rikosperusteista tai jos yrittäjä on tahallisesti muusta syystä kuin maksukyvyttömyyden vuoksi jättänyt maksamatta elinkeinoelämään liittyviä lakisääteisiä velvollisuuksia

Velkajärjestely voidaan painavasta syystä myöntää yleisestä esteestä huolimatta (VJL 10a §). Painavaksi syyksi voidaan katsotaan muun muassa henkilöön ja velkaantumiseen liittyvät syyt, velkaantumisesta kulunut pitkä aika sekä velallisen toimet velkojen maksamiseksi. Painavia syitä arvioitaessa asiassa tulee arvioitavaksi myös velkajärjestelyn merkitys velallisen ja velkojien kannalta.

Yrityssaneeraus

Yrityssaneerauksen tavoitteensa on pelastaa taloudellisessa ahdingossa oleva yritys ja välttää konkurssi. Yrityssaneerauksen hakemisen edellytyksenä on, että yritys on maksukyvytön tai sitä uhkaa maksukyvyttömyys. Yrityssaneerausta voi hakea velallinen tai velkoja. Jos yrityssaneerausta hakee velallinen, on kahden merkittävän velkojan puollettava hakemusta.

Yrityssaneerauslain 2 luvun 7 §:ssä on avattu ne seikat, jotka estävät yrityssaneerauksen aloittamisen tai jo aloitetun yrityssaneerauksen keskeyttämisen. Yleisin syy ettei yritys pääse saneeraukseen on, ettei yrityksen toiminta tulisi toipumaan saneerausohjelmasta huolimatta.

Käräjäoikeus päättää saneerausmenettelyyn asettamisesta ja määrää yrityssaneeraukselle selvittäjän. Selvittäjä laatii saneerausohjelman, josta ilmenee tiedot, tavoitteet ja määräykset velallisen toiminnan jatkamisesta, muuttamisesta tai lopettamisesta. Saneerausohjelmasta ilmenee velkojen järjestäminen sekä ne kaikki toimenpiteet, joita tullaan saneerausmenettelyn aikana tekemään. Käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman. On hyvä muistaa, että saneerausmenettely on pitkä prosessi, joka kestää vuosia. Selvittäjä valvoo velallisen toimintaa aina saneerausohjelman lakkaamiseen asti ja mahdollisesti vielä sen jälkeenkin, mikäli se on tarpeellista. Selvittäjällä on mm. oikeus osallistua yrityssaneerauksessa olevan yrityksen toimielinten – kuten hallituksen kokouksiin.

Saneerauksen antamat mahdollisuudet

  • Yrityssaneerauksessa oleva yritys saa irtisanoa vuokrasopimuksensa 2kk irtisanomisajalla 
  • Yrityssaneerauksessa yritys saa tietyin edellytyksin irtisanoa sekä määräaikaiset että vakinaiset työntekijät. Saneerausmenettelyssä työntekijöiden irtisanomisaika on kaksi kuukautta (TSL 7:7).
  • Velkojen alkuperäistä maksuaikaa voidaan muuttaa, korot leikata tai pääomaa pienentää

Onko yritykselläsi maksuvaikeuksia? Me autamme sinua saneerauksen suunnittelussa. Ota yhteyttä!

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.