fbpx

Yksityisestä elinkeinonharjoittajasta osakeyhtiön osakkeenomistajaksi

Toiminimestä osakeyhtiöksi

Kirjoitimme aiemmin artikkelin toiminimen ja osakeyhtiön eroista. Lue artikkeli täältä. Tässä artikkelissa käsittelemme yritysmuodon muuttamista toiminimestä osakeyhtiöksi.

Miksi yritysmuotoa muutetaan?

Minimiosakepääomavaatimuksen poistuttua osakeyhtiön perustaminen on entistä helpompaa. Henkilöyrittäjänä eli toiminimellä toimimiseen liittyy yksinkertaisuuden ohessa merkittäviä vastuukysymyksiä, joita moni ei toiminimellä toimimisen helppouden vuoksi tule ajatelleeksi. 

Aiemmin on ajateltu, että yritysmuodon muuttaminen on ajankohtaista, kun yritystoiminnan liikevaihto on yli 100 000 euroa. Liikevaihtoa kannattavampaa on kuitenkin katsoa tulosta. Ansiotuloverotus on yritysverotusta korkeampi jo silloin, kun toiminimen verotettava tulos on yli 40 000 euroa. Vastuiden vuoksi toiminimen muuttamista osakeyhtiöksi kannattaa kuitenkin pohtia jo aikaisemminkin.

Yritysmuodon muuttaminen

Muutos kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Mitä suuremmaksi toiminimen liiketoiminta kasvaa, sitä työläämpää osakeyhtiöksi muuttaminen on.

Yritysmuodon muuttaminen vie parista viikosta pariin kuukauteen. Yrittäjän on perustettava uusi osakeyhtiö, jolle tulee uusi y-tunnus. Tälle yritykselle tulee sitten siirtää kaikki toiminimen sopimukset. Mikäli yritys harjoittaa luvanvaraista toimintaa, kaikki luvat tulee hakea uudelleen.

Yritysmuodon muuttamiseen liittyy monitahoisia verokysymyksiä. Tehtyjä virheitä on vaikea korjata myöhemmin, minkä vuoksi muutos on hyvä suunnitella tarkasti etukäteen ja toteuttaa huolellisesti. Yritysmuodon muuttamisen kannalta olennainen lainsäädäntö löytyy elinkeinoverolaista (EVL), tuloverolaista (TVL) sekä osakeyhtiölaista (OYL).

Tuloverolaki 24 § sääntelee toimintamuodon muutoksia

EVL 51c §:n mukaan yritysmuodon muutosten osalta noudatetaan sitä, mitä TVL:ssä on säädetty. Verotuksen osalta yritysmuodon muutosta koskeva perussäännös siis on TVL 24 §.

TVL 24 § 1 mom. 1-kohta

”1) liikkeen- tai ammatinharjoittajan — perustaa tätä toimintaa jatkamaan — osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee;”

TVL 24 § 2 mom.

”Siirtyvän toiminnan verotuksessa vähentämättä olevat menot vähennetään — samalla tavalla kuin ne olisi vähennetty ilman toimintamuodon muutosta.”

TVL 24 § 3 mom.

”Siirtyvään toimintaan liittyvää omaisuutta luovutettaessa omistusajat lasketaan omaisuuden saannosta ennen toimintamuodon muutosta.”

TVL 24 § 5 mom.

”Jos luonnollisen henkilön, kuolinpesän tai yhtymän elinkeinotoiminta taikka maa- tai metsätalous siirtyy perustettavalle osakeyhtiölle taikka avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö muutetaan osakeyhtiöksi tässä pykälässä tarkoitetulla tavalla, osakeyhtiötä edeltävän verovelvollisen tai yhtymän verovuoden katsotaan päättyvän osakeyhtiön merkitsemiseen kaupparekisteriin.”

Veroneutraalin yritysmuodon muuttamisen edellytykset:

 1. Yritystoiminnan jatkuvuus
 2. Identiteetin pysyvyys

Jos yritysmuodon muuttaminen toteutetaan veroneutraalisti, yritykselle ei synny elinkeinoverolain mukaista tuloa ja osakkaan luovutuksen verotus lykkääntyy myöhemmäksi, varsinaisen tulonjaon verottamiseen.

Mikäli yrityksen jatkuvuus katkeaa tai verotuksellinen identtisyys muuttuu, voi siitä seurata poistojen ja arvonnousujen tuloutuminen, toimintavarauksen ja muiden varausten purkautuminen, sekä tappioiden vähennyskelvottomiksi muuttuminen.

Milloin jatkuvuus ja identtisyys säilyy?

 1. Kun liikkeen- tai ammatinharjoittaja merkitsee itselleen kaikki osakkeet.
 2. Yrityksen varallisuus siirretään olennaisilta osiltaan jatkavaan yritykseen.

Sitä, mitä tarkoitetaan olennaisilla osilla, ei ole säännelty laissa, vaan näiltä osin on noudatettava periaatteita, jotka ovat syntyneet oikeuskäytännössä.  Esimerkiksi tilanteissa, joissa varainsiirtoverojen välttämiseksi yksityisliikkeen muuttamisessa henkilöyhtiöksi liiketoiminnan käyttämä kiinteistö on jätetty siirtämättä uuteen yhtiöön, yrityksen identtisyyden on katsottu silti säilyvän.

Kun taas tilanteessa, jossa taseesta ja siten myös yrityksen liiketoiminnan käytöstä poistetun omaisuuden määrä ja merkitys on yritykselle olennainen, yrityksen identtisyyden säilyminen vaarantuu. Esimerkiksi KHO:n ratkaisussa 1973 T 1865 yrityksen identtisyys ei säilynyt, kun toimintaa jatkavaan avoimeen yhtiöön oli siirretty vain puolet yksityisliikkeen vaihto- ja käyttöomaisuudesta.

Jos puolestaan yritystoimintaa jatkamaan on perustettu kaksi tai useampi uusi yritys, yritystoiminnan identtisyys on selvästi katkennut. Niissä tapauksissa, joissa identtisyys ei säily, yritysmuodon muutos merkitsee yrityksen lopettamista (purkamista).

Mikäli toiminimen yksityisottoja on ennen yritysmuodon muuttamista kirjattu velaksi (yleensä likvidien rahavarojen puutteen vuoksi), johtaa tällaisen velan maksu myöhemmin osakeyhtiöstä osakkaalle peiteltynä osingonjakona verottamiseen. Näin ollen on syytä huomioida kirjanpitoon mahdollisesti velaksi kirjatut yrittäjän yksityisotot ennen yritystoiminnan muodon muuttamista.

Yritysmuodon muutostilanteissa, joihin liittyy muita yritysjärjestelyjä ja/tai sukupolvenvaihdos, on lisäksi huomioitava mahdollisuus verotusmenettelynlain (VML) 28 § (yleinen veronkiertosäännös) ja 29 § (peitelty osinko) näkökulmasta syntyviin erityisongelmiin. 

Vaikka yritysmuodon muuttaminen ei sinänsä ole työläs eikä aikaa vievä prosessi, voi sen toteuttamisessa syntyä riskejä, jotka tulee osata huomioida. Suosittelemme tämän vuoksi aina konsultoimaan asiantuntijaa tilannekohtaisen arvion laatimiseksi ennen toiminnan muodon muuttamista.

Erityisesti huomioitavat kysymykset:

 • Muodonmuutoksen mahdollisesti realisoima tulo yrityksen verotuksessa?
  • Purkautuvatko arvonnousut ja varaukset sekä palautuvatko poistot?
 • Voidaanko muutoksen yhteydessä siirtää yritysomaisuutta yrittäjille?
  • Mitkä ovat siirron veroseuraamukset?
 • Siirtyvätkö mahdolliset tappiot uudelle yritykselle vai menetetäänkö ne muutoksessa?
 • Mistä ajankohdasta lähtien uuden yrityksen osakkeiden omistuksen katsotaan alkaneen?
 • Aiheutuuko arvonlisäveroseuraamuksia?
 • Aiheutuuko varainsiirtoveroseuraamuksia?
 • Voidaanko uusi yritys sivuuttaa verotuksessa VML 28 §:n nojalla?

Mietityttääkö sinua jokin yritysmuodon muuttamiseen liittyen? Älä epäröi olla yhteydessä meihin – me autamme mielellämme. Katso yhteystietomme klikkaamalla tästä!

Tai ota suoraan yhteyttä:

Yhtiöoikeuteen erikoistuneet lakimiehemme:

BOWA:n osakas ja juristi Matias Isotalo

Matias Isotalo

Partner

Paula Bock

Managing Partner

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.