fbpx

Lomauttaminen – mitä se tarkoittaa

LOMAUTTAMINEN - Mitkä ovat työntekijän sekä työnantajan oikeudet ja velvollisuudet?

Jos liiketoiminta on pysähtynyt, voi työntekijöiden lomauttaminen tulla myös ajankohtaiseksi. Lomautuksella tarkoitetaan työnteon väliaikaista katkaisemista. Lomautuksen aikana työntekijä pysyy edelleen työsuhteessa yritykseen, mutta palkanmaksu keskeytyy. Työvelvoitetta ei lomautuksen aikana luonnollisesti ole, ja työntekijä on oikeutettu työttömyystukeen ja ansiopäivärahaan lomautuksen ajalta. Työntekijä saa myös normaalin työsopimuslain mukaisen lojaliteettivelvollisuuden estämättä tehdä töitä toiselle työnantajalle lomautuksen aikana.

Lomauttaminen voidaan toteuttaa joko koko- tai osa-aikaisesti. Osa-aikainen lomauttaminen voidaan tehdä työaikaa lyhentämällä siten, että päivittäistä työaikaa lyhennetään tai siten, että viikoittaisten työpäivien määrää vähennetään. Lomautus on mahdollista toteuttaa määräaikaisena tai toistaiseksi voimassa olevana.

Työsopimuslaki mahdollistaa työntekijän lomauttamisen tilanteessa, jossa yrityksellä ei väliaikaisesti ole tarjota mitään töitä. Edellytyksenä on siis, että työnantajalla ei ole tarjota työntekijälle muita töitä tai koulutusta.

Koronavirusepidemian myötä työntekijöiden lomauttaminen voi tulla ajankohtaiseksi. Se, että koronavirus on aiheuttanut maailmanlaajuisen pandemian ja sen tiedetään vaikeuttavan yritysten liiketoimintaa, ei kuitenkaan itsessään ole peruste lomauttaa työntekijöitä. Jokaisen työnantajan tulee arvioida lomauttamisen edellytykset tapauskohtaisesti.

Kirjoitimme aiemmin koronavirusepidemian aiheuttamasta tilanteesta lähinnä taloudellisten tukien näkökulmasta. Lue täältä, miten yritykset voivat hakea tukea talousvaikeuksiinsa eri tahoilta.

Työsopimuslain 5 luvun 2 §:n mukaan lomauttaminen on mahdollista:
 1. Jos työnantajalla on TSL 7 luvun 3 §:n mukainen taloudellinen tai tuotannollinen peruste työsopimuksen irtisanomiseen; tai
 2. työ tai työnantajan edellytykset tarjota työtä ovat vähentyneet tilapäisesti eikä työnantaja voi kohtuudella järjestää työntekijälle muuta sopivaa työtä tai työnantajan tarpeita vastaavaa koulutusta; työn tai työn tarjoamisedellytysten katsotaan lomauttamisen perusteena vähentyneen tilapäisesti, jos niiden voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää.

Koronan myötä tehdyt muutokset lomauttamiseen

Koronavirusepidemian takia työsopimuslakia muutettiin väliaikaisesti 1.4 alkaen siten, että lomautukset voidaan toteuttaa nopeutetulla aikataululla. Lomautus saa tulla voimaan viiden päivän kuluttua ilmoituksesta

Myös määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän saa nyt poikkeuksellisesti lomauttaa. Lisäksi koeajalla olevan työntekijän työsuhteen saa nyt myös purkaa taloudellisista syistä.

Aiemmin  valtion määräaikaisessa työsuhteessa olevia ei ole saanut lomauttaa. Muutetun TSL 5 luvun 2 § 1 mom. mukaan: Työnantaja saa lomauttaa valtioon, kuntaan, kuntayhtymään, Kansaneläkelaitokseen, Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen, evankelis-luterilaiseen kirkkoon tai ortodoksisen kirkkoon määräaikaisessa työsuhteessa olevan työntekijän kuitenkin vain, jos tämä tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä, jos hän olisi työssä.

Lakimuutos on voimassa 30.6.2020 asti.

Lomautetut työntekijät voidaan kutsua nopeasti takaisin töihin, kun hallituksen rajoitustoimenpiteet päättyvät.

Myös lomautuksen aikana työnantaja voi kutsua työntekijöitä töihin, jos työtä ilmenee eikä perusteita lomauttamiselle enää ole. 

Lomautus käytännössä:

Mitä lomautuksessa tapahtuu?
 • Työsuhde jatkuu työsopimuksen mukaisesti
 • Työntekijällä ei ole työntekovelvoitetta
 • Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitetta
 • Työntekijällä on oikeus työmarkkinatukeen tai ansiosidonnaiseen päivärahaan
 • Työntekijällä on oikeus työskennellä toiselle työnantajalle vapaasti, mutta ei perustaa omaa kilpailevaa yritystä
 • Työntekijällä on oikeus irtisanoutua ilman irtisanomisaikaa

Miten lomauttaminen tapahtuu?

Alle 20 työntekijän yritykset

Alle 20 henkeä työllistävät yritykset voivat lomauttaa työntekijöitään nopeutetulla aikataululla 1.4.-30.6.2020.

Työsopimuslain mukaan työnantajan on esitettävä työntekijöille tai luottamusmiehelle ennakkoselvitys lomautuksen perusteista. Lisäksi työntekijälle on selvitettävä lomauttamisen arvioitu laajuus, sen toteuttamistapa, alkamisajankohta ja kesto.

Kun selvitys on annettu on työnantajan varattava työntekijöille tai luottamusmiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

Tämän jälkeen työnantajan tulee antaa työsopimuslain 5 luvun 4 §:n tai työehtosopimuksen mukainen lomautusilmoitus. Lomautusilmoitus on annettava viimeistään 5 päivää ennen lomautuksen alkamista. Se on annettava ensisijaisesti henkilökohtaisesti, mutta se voidaan toimittaa myös kirjeellä tai sähköisesti, jos ilmoituksen henkilökohtainen toimittaminen ei ole mahdollista.

yt-lain piirissä olevat yritykset

Yritysten, joiden palveluksessa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää kuuluvat yhteistoimintalain (YT-laki) piiriin ja lomautusprosessi on niissä tämän vuoksi pidempi. YT-lain mukainen prosessi koostuu kolmesta vaiheesta, joiden yhteenlaskettu kesto on 5+5+5 päivää.

Yhteistoimintaprosessin eteneminen:
 1. YT-NEUVOTTELUESITYS: Yt-neuvotteluprosessin aloittaa yt-neuvotteluesitys, joka tulee antaa viimeistään 5 päivää ennen neuvottelujen aloittamista.
 2. YT-NEUVOTTELUT: Viiden päivän kuluttua esityksen antamisesta voidaan alkaa käymään yt-neuvotteluja, joiden kesto on vähintään viisi päivää. 
 3. LOMAUTUSILMOITUS: Yt-neuvottelujen päättymisen jälkeen työnantajan tulee antaa lomautusilmoitus. Lomautukset saavat tulla voimaan aikaisintaan viiden päivän kuluttua lomautusilmoituksesta.

Yritykset, joissa täyttyy YT-lain 60§ mukainen poikkeustilanne

Työnantaja voi lomauttaa työntekijöitään ilman YT-neuvotteluja, jos ennakoimattomat ja yrityksen taloudelle vahinkoa aiheuttavat syyt estävät YT-neuvottelut. 

Työmarkkinajärjestöt ovat yhtä mieltä siitä, että koronaviruksen aiheuttama äkillinen heikkeneminen yrityksen tuotteiden ja palveluiden kysynnässä tarkoittaa YT-lain 60 §:ssä kuvattua poikkeustilannetta. Arvio tulee kuitenkin tehdä yrityksissä tapauskohtaisesti.

Mikäli yrityksessä YT-lain 60 §:n mukaiset poikkeusedellytykset täyttyvät,  YT-neuvotteluita ei siis tarvitse käydä lainkaan ennen lomauttamispäätöstä. Lomauttamisilmoitus tulee  edelleen antaa vähintään viisi päivää ennen lomautuksen alkamista.

jos tulet lomautetuksi

Jos sinut lomautetaan, ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä. Koronakriisin aikana työttömyyspäivärahaa voi saada ilman omavastuuta.

Mikäli kuulut työttömyyskassaan, saat ansiosidonnaista päivärahaa lomautuksen ajalta. Päivärahaa haetaan työttömyyskassasta. Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae lomautuksen ajalta työttömyysetuutta Kelasta. 

Jos lomautus on osa-aikainen, sovitetaan ansiopäiväraraha tai Kelan maksama työmarkkinatuki tekemäsi työn määrään. Lomautuspäiviltä saat päivärahaa, mutta täysiltä työpäiviltä sitä ei makseta. Jos lomautuksen takia työpäiväsi lyhenee, saat soviteltua päivärahaa kaikilta lyhennetyiltä päiviltä.

Lue lisää sovitellusta työttömyysetuudesta Kelan sivuilta.

Aina tapauskohtainen arvio

On tärkeää muistaa, että työnantajalla on oltava taloudellinen tai tuotannollinen peruste lomautukselle. Koronavirusepidemia on pääsääntöisesti hyväksyttävä syy lomautukselle, mikäli se on heikentänyt työnantajan liiketoimintaa, mutta jokaisen yrityksen on tehtävä arvio tapauskohtaisesti.

Asiantuntijamme Työoikeudessa

Paula Bock

Opinnoissaan sekä Suomessa että Melbournessa Paula on erikoistunut nimenomaan vero-oikeuteen.  Määrätietoinen Paula on hakenut kansainvälistä oppia vero-oikeudesta niin Ruotsista kuin Australiastakin. Paula innostuu erityisesti kansainvälisistä verotuskysymyksistä, mutta auttaa mielellään yksityishenkilöitä verotukseen liittyvissä kysymyksissä myös Suomen sisällä.

Koulutukseltaan Paula on lakimies, OTM (Helsingin yliopisto) sekä LL.M (Melbournen yliopisto). Paula on lisäksi suorittanut Suomen Asianajajaliiton Sovittelukoulutuksen sekä Asianajajatutkinnon. Hän on luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

Ota yhteyttä!

Onko sinulla kysyttävää lomauttamisesta? Etkö tiedä, saatko lomauttaa työntekijäsi? Onko sinut lomautettu ja mietit, onko lomautus laillinen? Kysy BOWA:lta – me autamme!. Meillä on maksuton alkutapaaminen, ja voit ottaa meihin yhteyttä matalalla kynnyksellä!

Täytä alla oleva lomake tai soita 010 341 4400 ja kysy lisää!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Yhtiöoikeuteen erikoistuneet lakimiehemme:

BOWA:n osakas ja juristi Matias Isotalo

Matias Isotalo

Partner

Paula Bock

Managing Partner

Haluatko pysyä ajantasalla lakiasioista?

BOWA Legal

Tilaa uutiskirjeemme, ja saat sähköpostiisi kootusti uusimmat artikkelimme.

Lähetämme kirjeitä 1-2 kuukaudessa, joten turhaa spämmiä et meiltä saa!

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.

Jäikö kysyttävää lakiasioista? Jätä yhteystietosi niin asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian. 

BOWA logo valkoinen

Maksuton konsultaatio

Jätä yhteystietosi ja soitamme sinulle arkipäivän kuluessa!

BOWA Legal Oy

Pieni Roobertinkatu 11
00130 Helsinki

Email: [email protected]

Yhteystietojen jättäminen ei sido sinua mihinkään, mutta jättämällä tietosi annat suostumuksesi siihen, että BOWA säilyttää tietosi. Tutustuthan tietosuojaselosteeseemme, josta ilmenee miten tietojasi säilytämme.